Ret folke- kirkelig lære?

I 1900-tallet er kun to kirkelige læresager afsluttet med domstolskendelse.I 1916 blev N. Arboe Rasmussen frikendt for en anklage om „at have fremsat anskuelser“ i strid med „de ham som præst i folkekirken påhvilende pligter“. Han havde udtrykt støtte til eller forståelse for den tyske teolog Harnacks liberalteologi og unitarismens afvisning af treenighedslæren.
Og i 1999 blev Bent Feld-bæk Nielsen fradømt sit præsteembede, fordi han havde givet udtryk for „en med Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag stridende opfattelse“ vedr. dåben. En præst kan ikke på magisk vis udvirke det, som kun troen alene kan, og derfor havde han ændret dåbsritualets „døbe i“ til „døbe til“ den treenige Guds navn.
I en stor bog giver Kristine Garde en grundig, omfattende og ganske interessant gennemgang af de to sager, og hvad de har ført med sig af kirkeretslige og retsteologiske problemstillinger – og man kan også på den baggrund kun undre sig over, hvad man kan mene og ikke mene i den danske statskirke.
NJV

Kristine Garde:
To læresager i Folkekirken 615 sider • 560 kr.
Jurist- og Økonom-forbundets Forlag