Filosofiens muligheder og begrænsninger

En introduktion til filosofi, der nok er værd at læse – også kristne kan lære af filosofien.Man kan stadig i dag høre velmenende prædikanter, der advarer deres menighed mod at beskæftige sig med filosofien … ja sågar enhver form for skønlitteratur: Læs i din Bibel, og hold dig fra menneskeskabte luftkasteller, der i bedste fald er ufuldkomne, i værste fald kommer direkte fra Helvede.Hvis du vil tjekke din pastors argumenter efter i sømmene, hvis du er en af de desværre alt for få kristne gymnasieelever i vort land, eller du slet og ret er nysgerrig efter at forstå, hvordan vi er nået frem til at tænke, som vi gør det i dag i denne postmodernistiske tid, så kan du med udbytte læse Kristendom og vestlig tænkning.
Forfatteren Jacob V. Olsen, der er folkekirkepræst og lærer på Dansk Bibel Institut, påpeger, at filosofien beskæftiger sig med de tre klassiske spørgsmål: Hvad er sandt? Hvad er godt? Hvad er smukt? Dette blads læsere vil formodentlig være enige med kirkefaderen Augustin i, at Gud selv er det egentlige, det sande, det smukke og det gode, men er emnet hermed udtømt?

Forholdet imellem
filosofi og kristendom

Forfatteren har en kort indledning omhandlende forholdet imellem filosofi og kristendom og slutter med en oversigt over kristendom og tænkning. Imellem disse to kloge og stimulerende afsnit gennemgår han superkort filosofiens historie ved at beskæftige sig med dens hovedpersoner. Tilstræbt objektivt karakteriseres hver enkelt filosof og sættes samtidig ind i en større sammenhæng.
Her skal blot fremhæves konklusionen på Nietzsches kristendoms-kritik, der sammen med materialismen og naturalismen nægter at anerkende andet og mere end det fysiske. „Det fysiske hviler i sig selv, forklares ud fra sig selv og peger ikke på andet end sig selv“. Så selv om Niet-zsche kritiserede nihilismen, så kunne den plagede mand kun finde begrundelsen for sine værdier i sig selv, for der var simpelthen ikke andet at henvise til, skriver Jakob V. Olsen! Det løber én koldt ned ad ryggen, for det alene at være henvist til sig selv, er det ikke en beskrivelse af, hvad det vil sige at befinde sig i Helvede …? Eller som Teilhard de Jardin engang advarende har udtalt, så er den, der ikke har noget større end sig selv at bøje knæ for, blevet forvandlet til et udyr.

Filosofi kan lede hen
til kristendommen

Konklusionen bliver, at også kristne rent faktisk kan lære meget af filosofien (så start kun med denne introduktion til filosofien, der kun er på knap 100 sider), men selv om vi beskæftiger os med mennesker, der tænker store tanker, og alle har fat i noget relevant, noget spændende, så har vi selvsagt kun med mennesker at gøre, ikke Gud selv. Filosofien må vurderes ud fra en kristen tankegang, for nok kan filosofien lede „hen til kristendommen, men indgangen til kristendommen, ind i fællesskabet med Gud, må gives af Gud“, som forfatteren klogt skriver.

Jakob V. Olsen:
Krisendom og vestlig tænkning
– Intro til filosofihistorie
122 sider • 140 kr.
Credo