Stinissen – rig og dyb

Mit liv i dine hænder er en bog på kun 108 sider, men indholdet rækker til et helt liv! Forfatteren, der er kontemplativ munk i Sverige, forsøger at indkredse forskellige udviklingsstadier i den troendes overgivelse til Gud.Den første etape består i, at vi – hvad der med rette vil provokere mange – accepterer de omstændigheder, som livet byder os, og tager imod disse som Guds vilje. I anden etape vil vi hvert øjeblik af vort liv engagere os helhjertet i, at Guds vilje må fuldbyrdes med vort liv, og endelig er vi i den tredje etape i den grad overgivet til Gud, at vi ikke længere handler eller virker i egen kraft, men med Paulus kan udbryde: „Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig“ (Gal 2,20).
Man kan mene, at en sådan tilgang til troen grænser til resignation, men hertil skriver forfatteren, at resignation er noget helt fremmed for det menneske, der søger Gud, fordi den troende altid stræber efter at hvile aldeles trygt i Guds arme. Håbet og troen gør altså, at der ikke bliver tale om resignation sådan i stoisk forstand.

Forankret i klassisk
katolsk spiritualitet

Det er en rig bog, en dyb bog, der læses i småbidder. Argumentationen er bibelsk og solidt forankret i den klassisk kristne, katolske spiritualitet. Selv har jeg svært ved at finde ud af, hvordan man bygger bro over denne dybt kontemplative tilgang i gudsforholdet, og så den mere „aktivistiske linie“, hvor det mere gælder om at ændre omstændighederne end at acceptere dem som værende tilladt af Gud. Men Legemet har mange lemmer, og vi har alle brug for hinanden, heldigvis.
Her en lille appetitvækker fra bogen:
„Der findes megen flugt i vores stræben efter et „åndeligt liv“. Flugt fra den konkrete, tilsyneladende banale virkelighed, som er fyldt med Guds nærvær, til en kunstig tilværelse, som passer til vore ideer om fromhed og hellighed, men hvor Gud ikke er. Så længe vi selv vil bestemme, hvor vi vil finde Gud, behøver vi ikke være bange for at møde ham! Vi møder kun os selv, en forskønnet udgave af os selv.
Ægte åndeligt liv begynder først, når vi er beredt til at dø. Findes der en hurtigere måde at dø på, end ved at lade Gud øjeblik for øjeblik forme vort liv, og uophørligt sige ja til hans arbejde?“
Gode ord her år 2008, hvor dyrkelsen af egoet synes at nå nye uanede højder, desværre også blandt kristne.

Wilfrid Stinissen:
Mit liv i dine hænder
– En bog om overgivelse
112 sider
128 kr.
Boedal