Bogtema
Glemt guld

Der findes guld af højeste karat hos kirkefædrene. I bogen „Kilder“ er det gravet frem, så mange flere kan få glæde af det.C.S. Lewis har et udtryk, han kalder „kronologisk snobberi“. Alt det sidste nye er godt, alt tidligere har man kun foragt tilovers for.Indenfor det profane område har sådanne snobber til stadighed nedvurderet alt gammelt som „mørk middelalder“ eller „borgerligt“, som noget laverestående i den evolutionsproces, man selvfølgelig selv mener at befinde sig på toppen af.
Inden for det åndelige område slår den samme tendens igennem, hvor vækkelsesgrupper ligger i vedvarende strid med de traditionelle kirkesamfund. Slemt nok er det at citere noget fra reforma-torernes værker, men som Ulf Ekman skriver: „Endnu værre bliver det, hvis man kommer til at citere en katolik eller kirkefader, som faktisk kan have sagt noget klogt. Da bliver man straks klassificeret som en, der ikke er radikal, fri eller fornyet. Det er meget barnligt og uvist“.
Op til år 1000 eksisterede der kun en udelt kirke, man kunne ikke springe fra kirkesamfund til kirkesamfund som i dag. Reformationen havde nogle vigtige åbenbaringer, men at affeje og forkaste den tidlige kirke og tro, at ægte åndeligt liv begyndte med reformationen eller med 1800-tallets vækkelsesbevægelser, endsige i Los Angeles i begyndelsen af 1900-tallet, ville være et udtryk for rablende åndeligt hovmod. Kirken har altid eksisteret, Helligånden har altid virket, og der har altid været mennesker, som har haft et personligt og inderligt forhold til Jesus og efter bedste evne forsøgt at leve efter Guds vilje. Kan vi ikke lære at lade os inspirere af dem, der er gået forud for os, er det dybt foruroligende.

Indsigtsfuld og til fordybelse

Sådanne helligåndsfyldte og indsigtsfulde mennesker møder vi i Olivier Cléments bog Kilder. Forfatteren har samlet tekster fra kirkens første 600 år og kædet dem sammen med sine egne indsigtsfulde kommentarer. Her er virkelig noget at komme efter, en dybde og en indsigt, der kan få én til at skamme sig over vor tids overfladiskhed og letkøbte løsninger. Der er som bekendt intet nyt under solen, og alle de indsigter og teologiske udredninger, vi tumler rundt med i dag, har andre beskæftiget sig med – ofte på et mere dybtgående plan – hundreder af år før os.
Det er ikke en bog, man sluger, men en bog til fordybelse og bøn og dybt personlige overvejelser. Egentlig er det umuligt at fremhæve en tekst på bekostning af andre, men under afsnittet om kærlighed dog denne tankevækkende fortælling fra en af ørkenfædrene:
„En dag så jeg tre munke, der blev ydmyget på samme måde og på samme tid. Den første blev dybt såret og var oprørt, men han forblev tavs. Den anden følte glæde for sig selv, men var bedrøvet på gerningsmandens vegne. Den tredje tænkte kun på den skade, som blev forvoldt hans næste, og han græd af stor medfølelse. Den ene blev drevet af frygt, den anden af håbet om belønning, og den tredje af kærlighed“.

For meget Origenes

Kirkefaderen Origenes (185-254) er ikke mindst berømt – eller berygtet – for sin apokatastasis-lære.

Olivier Clément har forsøgt at formidle en „opstandelsens spiritualitet“, hvad der lykkes til overflod. Desværre får dette ham til i bogens sidste korte afsnit at vægte Origenes og dennes tilhængere (de benægtede helvedets evighed) uforholdsmæssig meget. Kirkens holdning var – og er – en klar afstandtagen over for Origenes på dette punkt, jævnfør den athanasianske trosbekendelse (slutningen af det 5. årh.) eller kirkemødet i Konstantinopel (år 543), der eksplicit tager afstand fra Origenes og hans „Apokatastasis“ (læren om alle tings genoprettelse, inklusiv de onde ånder og de gudløse). Undertegnede tvivler på, om gruppen af kirkefædre i den grad var ude af trit med kirkens officielle lære på dette eller noget andet punkt og må derfor betvivle, hvor repræsentativ Olivier Cléments tekstudvalg er, når det gælder bogens sidste ti sider.

Fremragende

Summa summarum: En fremragende og længe tiltrængt dansk udgivelse af kirkefædrenes tanker og overvejelser. Der findes gammelt og glemt guld af højeste karat, som Herren ønsker, at vi skal grave frem. Her har du muligheden!

Olivier Clément:
Kilder – Kirkefædrene om troens liv. Tekster og kommentarer
339 sider • 295 kr.
Katolsk Forlag