Pavens Jesus-bog – en bestseller

– og god at lægge under juletræet.Pave Benedikts Jesus-biografi, der udkom sidste år og er blevet en bestseller over hele verden, har et klart mål: Hvordan gør man Jesus-skikkelsen nærværende og relevant for moderne mennesker?Hvordan åbner man det moderne sekulariserede – og veluddannede – vesteuropæiske menneskes øjne for det faktum, at det ligefrem er fornuftigt og nødvendigt, for at kunne forstå den historiske Jesus, at læse Bibelen med troens optik, for „Det indre venskab med Jesus (er det), som det hele kommer an på“.
Gennem godt 360 sider fører Benedikt med sikker hånd sin læser gennem de bibelske beretninger omhandlende Jesu offentlige liv og tjeneste. Her er mange indsigtsfulde og dybe iagttagelser, også for den, der mener at kende sin Bibel rigtig godt. Det giver sig selv, at indfaldsvinklen er aldeles kristologisk, og alle argumenter står på bibelsk grund. Fascinerende er forfatterens mange eksempler på, at man først forstår Jesus, når man konsekvent ser ham i lyset af Det gamle Testamente. Sproget er let og flydende (flot oversættelse) uden at miste tyngde og engagement.

Tankevækkende kulturkritik

Pave Benedikt XVI alias Joseph Ratzinger

Selv fik jeg mest ud af kapitlet om Jesu fristelser, hvor det om fristelsens væsen blandt andet hedder, „at den stiller sig etisk an: Den inviterer os slet ikke direkte til noget ondt, det ville være for klodset. Den foregiver at vise os det bedre: Endelig at lægge illusionerne bag os og handlekraftigt gå i gang med at forbedre verden. Den optræder endvidere med kravet om at repræsentere den sande realisme: Det virkelige er det, der ligger lige for – magt og brød. Derudover synes det, som hører Gud til, uvirkeligt, en sekundær verden, som der egentlig ikke er brug for“.
Der er således megen tankevækkende kulturkritik i bogen, hvorfor da også de tyske liberalteologer har reageret rasende mod forfatterens „fromme læsning af Bibelen“.
En god bog at lægge under juletræet til den, der mener, at tro er uforlignelig med fornuft og derfor har valgt fornuften. Benedikts bog er et vellykket forsøg på at påvise at tro og fornuft er komplementære størrelser, og at man faktisk godt kan være troende kristen og intelligent på en og samme tid!

Joseph Ratzinger
(Pave Benedikt XVI):
Jesus fra Nazaret
393 sider • 379 kr.
Gyldendal