Business Lounge i MEN.DK

Lørdag den 12. maj afholder MEN.DK et seminar for nuværende og kommende forretningsfolk samt præster og ledere. Business Lounge hedder arrangementet. Som undervisere kommer 3 erfarne forretningsfolk fra Sydafrika, som ikke kun driver en millionforretning, men som også lever deres kaldelse ud i det pulserende erhvervsliv.
Poul Dalgaard fra MEN.DK mener, at kirken kun har forløst en del af potentialet gennem blændende forkyndere og præster, og at kirken mangler forståelse og indsigt til at forløse det store potentiale, som ligger i kommende og nuværende kristne forretningsfolk (konger). Vi mener at præsternes gudsgivne visioner kan gennemføres med meget større kraft, når kongerne kommer på banen og skaffer de fornødne ressourcer. Virkeligt gennembrud kommer, når alle tjenesterne arbejder sammen i samme vision.
Business Lounge er således ikke kun aktuelt for forretningsfolk, men i høj grad for præster og ledere, som ønsker at forløse det fulde potentiale i menigheden.