Kim Hartzner fra Armenien til Vorbasse

Kim Hartzner, læge og generalsekretær i hjælpeorganisationen Mission Øst, kommer til Vorbasse den 28. maj for at fortælle om sit arbejde med handicappede børn i Armenien.

Generalsekretær Kim Hartzner og Sveta

Kim Hartzner har siden august 2006 boet i Armenien med sin kone og tre sønner, hvor han har været landsleder for organisationens arbejde. Rammen for besøget den 28. maj er Mission Østs årsmøde, der for første gang finder sted i Vorbasse, på Vorbasse Skole.
Kim Hartzner vil på sin velkendte medrivende måde fortælle om kampen for handicappede og socialt udsatte børns rettigheder i den tidligere Sovjetrepublik Armenien, hvor Mission Øst startede ud med nødhjælp i 1992.
Som en arv fra tiden under Sovjet bliver handicappede betragtet som mennesker uden værdi, og i manges øjne er skolegang og sundhedspleje til disse børn spild af tid. Kim Hartzner vil fortælle om kampen for at ændre et helt lands holdning til de svageste i samfundet. En kamp, der inden for de seneste par år har resulteret i en ny lov, der sikrer handicappede ret til skolegang, samt vedtagelsen af en læseplan, der på lang sigt kommer flere tusinde børn med indlæringsvanskeligheder til gode.
Schwartz