Skal fremme bibellæsningen

Stærk teologisk baggrund og stor pædagogisk erfaring.Gertrud Yde Iversen overtager posten som bibelfremme-konsulent i Det Danske Bibelselskab.

Gertrud Yde Iversen

Musikken og højskoledannelsen er hovedoverskrifter for den nye bibelfremme-konsulents liv. Hendes hjem var grundtvigsk, specielt præget af musik og dannelse. Hun spiller selv klaver til husbehov og er ivrig korsanger i Løgumkloster vokalensemble. De to døtre Olivia (15) og Theodora (11) spiller henholdsvis violin og cello.

Grebet af Tuto

Gertrud blev født i Herning i 1961 som den ældste af to.
Det betød meget for hende, da hun som ung gymnasielev blev PO-organist. Det blev et vendepunkt og gjorde, at hun ville læse teologi, som også blev lidt af en vækkelse for hende.
Før var hun grundtvigsk/tidehvervsk i udgangspunktet, men studietiden på teologisk fakultet vakte hende for det økumeniske, hvor hun blev grebet af Desmond Tuto og opgøret mod apartheid.
Gennem studietiden har hun rejst meget og læst både i USA og i Tyskland. Her blev hun grebet af Kirkedagsbevægelsen, og her fandt hun sin mand, tyskeren Eberhard Harbsmeier (rektor for Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster) på et studieophold i Göttingen.

Pædagogisk teologi

Efter at hun havde været præst i Folkekirken 5 år i Hagested/Gislinge ved Holbæk, læste hun phd. ved Københavns Teologiske Fakultet på en afhandling om Romerbrevet læst med litteraturkritiske briller. Efter 5 år på universitetet blev hun højskolelærer i Løgumkloster og siden seminarielektor ved CVU-Sønderjylland for at uddanne religionslærerere. Så hun er vant til at undervise. Stærk teologisk beggrund og stor pædagogisk erfaring er kendetegnende for Gertrud Yde Iversen, der har udgivet indtil flere både teologiske og pædagogiske bøger. Blandt andet ”Religion for alle” og ”Børn som bibelfortolkere” fra Aros forlag. Desuden har hun været med i arbejdet med at oversætte Det Nye Testamente til nudansk.
I det nye arbejde skal hun få mennesker til at beskæftige sig med de bibelske tekster samt vejlede, inspirere og dygtiggøre undervisere i Bibelen i, hvordan de kan bruge Bibelselskabets undervisningsmaterialer og læseplaner og fremme inddragelsen af de bibelske tekster i undervisningen rundt på skolerne.
Noget af det største, hun kan opleve, er at følge et ungt menneske, der kommer ind og skal følge et studie, og se ham/hende forholde sig til både eksistens og etik, filosofi og historie – livsoplysning og dannelse.
Hun er meget engageret i fortolkningen af de bibelske tekster og religionspædagogik i al almindelighed.

Sportsvogn og dannelse

Når fritiden ikke bruges til musik, spiller hun tennis og har en passion for MG’er – en sportsvogn fra 1967. Hun skiller den godt nok ikke selv ad, men da mange i Løgumkloster har veteranbiler, blev hun også grebet af den dejlige frihedsfornemmelse, når man kører i åben vogn.
Andre beskriver Gertud Yde Iversen som et livsglad og udadvendt menneske med stor ydmyghed for livets storhed og de hårde sider.
Henrik Engelbrekt Nordborg