Hver fjerde nye bog i Israel handler om religion

ISRAEL – Den årlige hebraiske boguge er netop afsluttet i Israel. Her står det klart, at hver fjerde nye bog handler om religiøse emner.Den årlige hebraiske boguge åbnede den 7. juni og varede i ti dage med udstillinger og salg i ti store byer og på 50 småsteder. Årets boguge fokuserede på udviklingen af Galilæa og Negev. Hovedarrangementet var derfor i ørkenbyen Beersheba.
Leder af Knessets uddannelseskomité Michael Melchior sagde, at Finansdepardementet er gået med til at øge bevillingerne til israelske biblioteker med 50 procent. I dag får de 170 millioner shekel i året.
Ifølge statistikken blev der i 2006 udgivet 6840 bøger, 915 nye blade og aviser og 650 titler med CD’er og kassetter. Der udkommer i alt 12.874 blade og aviser i Israel. De var også aktive for at skaffe sig nye abonnenter på bogmessen.
Tallene viser, at 5900 af de nye bøger var på hebraisk, mens 528 blev publiceret på engelsk, 169 på russisk og 133 på arabisk.
De religiøse stod for 24 procent af alle titler i 2006, mod 21 procent året før.
-Vidar Nordberg