Journalist-præst bliver efterskolelærer

Henrik Engelbrekt Nordborg har de sidste ni måneder være i et vikariat som nyhedsjournalist på Udfordringen. Fra 1. august bliver han efterskolelærer på Rinkenæs Efterskole ved Gråsten.Ansættelsen skal ses som en yderligere styrkelse af skolens sangprofil, der blev startet op sidste sommer. Allerede i år oplever Rinkenæs Efterskole, at mange af de nye elever, der skal starte efter sommerferien, søger ind på skolen pga. det stærke sangteam med nu ikke mindre end 4 erfarne musiklærere.
Henrik Engelbrekt har også været leder af utallige kor – de sidste 15 år primært gospelkor, og han er den musikalske ankermand for Kolding Gospel Festival i september og Gospelkoret Lusangi.
Efter endt organist-, journalist- og teologiuddannelse i 2000 var den 36-årige pionér den første ungdomssekretær i Israelsmissionens Unge. Efter 4 år i Ydre Mission blev han præst i 3½ år og var med i opbygningen af den nystartede Kolding Valgmenighed. Siden oktober har han haft et vikariat på Udfordringen, og skal nu være underviser i Rinkenæs helt i syd.