Spareplan kan koste OL-deltagelse

Spareplan kan koste dansk OL-deltagelse.Fire år i træk med stigende millionunderskud har nu fået repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til at vedtage en drastisk spareplan.3,2 mio. kr. skal der spares på budgettet for 2008, og det kan bl.a. koste de danske kirkers deltagelse ved OL i Beijing i 2008. Også antallet af udlandskirker, præster og andre ansatte er i farezonen, ligesom det ligger helt fast, at planerne om at sende en dansk præst og assistent til Shanghai i 2008 bliver skrinlagt, hvis ikke staten eller fonde melder sig på banen med finansieringen, lyder det fra organisationen.

Tilskud er udhulet

DSUK tæller for nuværende 53 danske kirker rundt om i verden, heraf 22 i Sydslesvig. Hvert år afsættes et beløb på Finansloven til bl.a. aflønning af præster og andre medarbejdere ved de danske kirker. I 2007 andrager tilskuddet 19 mio. kr., men det er for lidt, mener DSUK, der hævder, at tilskuddet slet ikke er fulgt med den almindelige lønudvikling.

Afhængig af tilskud

”Det gør ondt på os at skulle gennemføre så drastiske besparelser, og vi håber meget, at vi kan undgå at gennemføre samtlige planlagte besparelser i 2008. Men det kan vi kun, hvis den danske stat vil øge tilskuddet til DSUK’s virksomhed markant,” siger DSUK’s formand, forhenværende kirkeminister A.O. Andersen.
I marts havde en delegation fra DSUK foretræde for Folketingets Kirkeudvalg for at drøfte den alvorlige økonomiske situation. Og efterfølgende har kirkeminister Bertel Haarder svaret, at det første og fremmest er DSUK, der må løse de økonomiske problemer, f.eks. ved at sammenlægge stillinger og hæve kirkeskatten rundt om i udlandskirkerne.
KP