Historisk konference om kirkens fremtid

150 bredt inviterede kirkefolk skal give deres bud på fremtidens folkekirke.Hvordan ser Folkekirken ud om 10 år? Hvis den altså overhovedet eksisterer. Det skal 150 særligt indbudte repræsentanter fra en lang række kirkelige institutioner og organisationer give deres bud på ved en konference i Middelfart den 27. august.Det er kirkeminister Bertel Haarder, der sammen med repræsentanter fra hhv. biskopper, provstier og menighedsråd har indkaldt til konferencen om Fremtidens Folkekirke. Eller rettere ”Folkekirkens Fremtider”, som det hedder i programmet.

Bred deltagerliste

For Folkekirken kan udvikle sig i mange forskellige retninger, afhængig af hvilken kurs der udstikkes, hævder fremtidsforsker Rolf Jensen. Han er en af talerne på konferencen og har på forhånd udarbejdet et hæfte med fire scenarier for fremtidens folkekirke, der skal danne grundlag for debat og gensidig inspiration på konferencen.
Flere har betegnet listen over inviterede som historisk bred i folkekirkelige sammenhænge, og det bærer også talerrækken præg af. Foruden Rolf Jensen bliver der mulighed for at lytte til sognepræst Marianne Frank Larsen, domprovst Anders Gadegaard, redaktør af Danske Kirketidende Henrik Wigh-Poulsen og generalsekretær i Luthersk Mission Jens Ole Christensen.

Plads til perspektiverne

Så sent som på årsmødet i Landsforeningen af Menighedsråd den 8. juni betegnede Bertel Haarder folkekirkens udvikling som foruroligende. Dårlig økonomi og jævnt vigende medlemstal har de senere år fået kirkeskatten til at ryge i vejret, og det vil på længere sigt få endnu flere til at melde sig ud af Folkekirken, frygter ministeren.
Men konferencen i Middelfart skal ikke fortabe sig i de økonomiske problemer, for der skal også være plads til at se fremad i det store perspektiv.

Fokus på udfordringerne

”I det seneste par år har vi i Folkekirken brugt megen tid og energi på at drøfte Folkekirkens struktur og opgavefordeling. Det har ført til en modernisering af Folkekirkens rammer og betyder, at Folkekirken bliver bedre rustet til at tage de mange aktuelle udfordringer op,” siger kirkeministeren.
”Men hvad er udfordringerne til Folkekirken på længere sigt? Det bør vi tage fat på at drøfte allerede nu. Derfor holder vi konferencen, som forhåbentlig kan blive starten på en bred debat i Folkekirken om forventninger og ønsker til Folkekirken om eksempelvis 10 år.”