Kirkelige bevægelser advarer imod lov om homo-ægteskab

Lov om ’Ægteskab mellem to personer af samme køn’
vil få alvorlige konsekvenserVedtages regeringens lovforslag om at nydefinere ægteskabet og gøre det kønsneutralt (L 106), er der åbnet for en ladeport og konsekvensrig bevægelse i synet på ægteskabet. Det vil nemlig få vidtrækkende individuelle og samfundsmæssige konsekvenser.

Lektor Kurt Larsen, Menighedsfakultetet har været med ved udarbejdelsen.

Det hævder syv kirkelige organisationer og uddannelsesinstitutioner i et dokument, som skitserer en række alvorlige følger og opfordrer lovgiverne til at sænke farten og tænke sig grundigt om.

Forhastet og uigennemtænkt

Det er både forhastet og ugennemtænkt, når regeringen vil presse en ’kønsneutral’ ægteskabslovgivning gennem Folketinget. På overfladen handler det om at sikre homoseksuelle de samme rettigheder som heteroseksuelle. Men ifølge Samtaleforum for Mission og Kirke, som tæller fem kirkelige organisationer og to uddannelsesinstitutioner, vil en kønsneutral ægteskabslovgivning opløse ægteskabet og familielivet som en grundsøjle i det danske samfund. Og ikke mindst børnene vil blive de store tabere.

Ikke tale om diskrimination

I et gennemarbejdet dokument, som argumenterer mod ændringen af den gældende lovgivning, afviser forfatterne, at det skulle være udtryk for manglende ligestilling ikke at tillade homoseksuelle ægteskaber.
»Man diskriminerer ikke blot ved ikke at ville sidestille alle samlivsforhold. At mænd ikke kan spille på kvindelandsholdet i håndbold og at børn ikke har stemmeret, opfattes ikke som ”manglende ligestilling” eller ”diskrimination”, men som en forskelsbehandling, der er velbegrundet i biologiske forskelligheder. Et ægteskab vil (normalt) være et samliv om og med fælles biologiske børn, til forskel fra et homoseksuelt forhold, der er udelukket fra at have fælles biologiske børn.«

Folkekirken er taget som gidsel

Også folkekirken risikerer at blive gidsel i sagen, hvis staten pålægger kirken at vie personer af samme køn, selv om det strider mod den traditionelle forståelse af evangelisk-luthersk kristendom. »Hvis folkekirken får pålagt eller indfører et ritual, der er i åben modstrid med dens egen evangelisk-lutherske lære, kan den så længere siges at være evangelisk-luthersk? Og hvis den ikke er det: Kan den så overhovedet længere understøttes af staten? Det er en juridisk problematik, der hidtil ikke har været aktuel og derfor heller ikke er undersøgt.«

Med dokumentet ønsker Samtaleforum for Mission og Kirke at påpege nogle af de mange ubelyste aspekter af en kønsneutral ægteskabslovgivning. Samtidig opfordres politikerne til at igangsætte en grundig og fordomsfri undersøgelse af lovens konsekvenser i stedet for at haste lovforslaget igennem.

Gennemarbejdet dokument

Dokumentet er udarbejdet af: Professor Asger Chr. Højlund, fakultetsleder Jørn Henrik Olsen og lektor Kurt E. Larsen, Menighedsfakultetet, Aarhus. Det er skrevet på vegne af Samtaleforum for Mission og Kirke, som består af Indre Mission, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission, Kristeligt Forbund for Studerende, Evangelisk Luthersk Netværk, Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Læs hele rapporten her.