Debat

Svar vedr. Dialogcentret som kilde
Min kronik om Dialogcentret som problematisk kilde har affødt to indlæg, som jeg her skal give en kort respons:
Tak, Anne Pihl Rasmussen, for dit saglige svar. Du bekræfter min tese, at Dialogcentret ikke er en uvildig informationskilde, og derfor bør tages med et gran salt. Det er du som religionsreporter på Nyhedsavisen naturligvis klar over. Men det er lokale all-round-journalister ikke altid. Og derfor ender Dialogcentrets holdninger som skyts mod bl.a. frikirker.
Du efterlyser mere uvildige institutioner. Her kan jeg anbefale Center for Multireligiøse Studier i Århus.
Per Borgaard, din kronik har jeg flere problemer med. Jeg skal undlade at besvare din hånlige tone – jeg prøvede at skrive sagligt og fik derfor efterfølgende en rigtig god snak med Dialogcentrets daglige leder, Jens Linderoth.
Du starter med at harcelere over, at jeg benævner Linderoth formand for Dialogcentret. Det gør jeg ikke. Jeg kalder ham ”centerleder” eller ”Dialogcentrets leder”. Ordet ”formand” er kommet ind i billedteksten, som jeg intet har at gøre med. Til gengæld fejlciterer du mig. Du skriver ”den evangelisk-lutherske bevægelse”, hvor jeg skrev ”den evangelisk-lutherske bekendelse”. Du kalder Herning MenighedsCenter for Herning Kirkecenter.
Du ler af, at jeg henter fakta fra skriftlige kilder. I studiet af nyreligiøsitet og sekterisme må man da henholde sig til hvad disse bevægelser siger om sig selv – hvad ellers? Du bruger uforholdsmæssigt meget plads på at dissekere mit korte resume af de fire kildetyper – og når i farten at sammenblande de to sidste. Jeg vil tro, du også selv er på vagt, når en erfaringskilde udtaler en generel holdning på baggrund af sine egne subjektive oplevelser, og når en holdningskilde ophøjer enkelte erfaringskilders oplevelser til hele segmentets tilstand.
Til sidst kalder du min gennemgang af Linderoth-familiens egne udtalelser om deres sekt-baggrund for et karaktermord på Jens Linderoth. Her kan jeg kun opfordre dig og læserne til at læse min kronik igen. Jeg starter netop afsnittet med at angive erfaringskildens brugbarhed. Det giver en vis pondus at have oplevet tingene på sin egen krop. Det er blot farligt at udtale sig som ekspert om noget, man stadig er følelsesmæssigt involveret i – og det viser Linderoths egne udtalelser, at han er.
Når det er sagt, har din kronik blot bekræftet min pointe: At Dialogcentret ikke er en uvildig informationskilde. Dialogcentret er en kirkelig organisation, stiller sig på de svages side, og kan endda tage fejl. Tak for det! Så må vi blot håbe, at Dialogcentret er så tværkirkeligt som det påberåber sig, at det også stiller sig på de kristne minoritetskirkers side, og at de tager ved lære af deres fejl.
Svend Løbner Madsen
Journalist
Vestergade 1, 6600 Vejen.