Vil give varig glæde

Små andagsstykker af  Beate HøjlundI forordet til En skål havregrød skriver forfatteren, at de små andagtsstykker alle er „genbrug“ af små indlæg, hun gennem årene har skrevet til Indre Missions Tidende. Den finurlige titel, hun har valgt, er for at pege på værdien af at begynde dagen med en god hverdagskost!Jeg kender ikke Beate Højlund personligt og ved ikke, hvor gammel hun er, men efterhånden som jeg læste hendes små andagtsstykker, tegnede der sig et billede af en erfaren, ældre kristen kvinde, der med frimodighed og af et glad hjerte ønsker, at andre skal opleve, hvad hun selv har fået af gaver i sin livsvandring med Gud. Erfaren mand (og kvinde!) er god at gæste …

Minder os om det
virkelig grundlæggende

Forfatteren minder os på hver eneste side i bogen om det virkelig grundlæggende i vor tilværelse: Guds nærhed i hele vort liv, i småt som i stort.
I en lille anmeldelse er det svært at udvælge særligt gode eksempler, men her er alligevel nogle enkelte udpluk:
“Lad mit liv tage de rutsjeture, der er uundgåelige, de hører med til Guds opdragelse, men min tro og derved min glæde er uafhængig af dem. Troen og glæden aflæses ikke på humørbarometret, men er urokkeligt knyttet til Jesus, som har ført mig over fra mørket til lyset. Og nu bor jeg i det lys – uanset.“
Et af stykkerne har overskriften: Et våben mod fristelser. Med Salme 119, den længste af alle salmerne i Bibelen, henvises der til Guds ord som den bedste hjælp i fristelse. Slutningen lyder således: “Jovist er synden stadig en del af min natur. Men den skal ikke råde i mit liv. Guds ord vil hindre mig i at begå synd. At jeg snubler, forhindrer ikke min far i at hjælpe mig på benene og opmuntre mig til at følges videre med ham.
Når Jesus brugte Guds ord mod Djævelens fristelser, skulle jeg så ikke have brug for de samme våben?“

Også en kunstbog af karat

På modsatte side af hvert stykke tekst, er der et helsides foto: et billede der på forunderlig måde matcher og understøtter det skrevne. Altså er den lille, gedigne bog også en kunstbog af karat.
En bog, der vil give varig glæde, og som er god til gavebrug.

Beate Højlund: En skål havregrød
119 sider • 149,95 kr. • Lohse