Nyt værdifuldt Ny Mission om diakoni og udviklingsarbejde

Mission og udviklingsbistand hører nøje sammen – og har vel altid gjort det. Diakoni har været en vigtig del af kirkens arbejde lige fra den første menighed i Jerusalem, og på samme måde blev udviklingsarbejdet en naturlig del af missionsarbejdet. Missionærerne kunne simpelt hen ikke lade være med at gå ind i et konkret hjælpearbejde, når de så nøden og behovene lige foran sig.“Naturligvis var det et brændende ønske om at forkynde evangeliet om Jesus Kristus, der fik de første missionærer til at rejse ud.  Men den virkelighed de mødte – uvidenhed, overtro, frygt, sygdom og fattigdom – fik mange af dem til at påbegynde et socialt og humanitært arbejde som en konsekvens af deres tro.  Evangeliet skulle ikke alene prædikes – men også praktiseres!“ 
Danida begyndte i 1970’er-ne og 80’erne i stadig større omfang at støtte udviklingsprojekter i missionsselskabernes arbejde. Det blev til gavn og glæde for mange, men det rejste også en række vanskelige problemstillinger, som såvel sendekirkerne som modtagerkirkerne må forholde sig til.
Det handler det seneste nummer af Ny Mission, nr. 12, om. Ny Mission er en skriftserie, der udgives af Unitas Forlag i samarbejde med Dansk Missionsråd og udkommer med to numre om året.  De første 11 numre har været værdifuld læsning for alle, der er engageret i mission – og det er nr. 12 også.

Værd at blive klog af

Uffe Torm, Dansk Missionsråds Udviklingsafdelings dygtige leder, giver i indledningsartiklen en god, historisk oversigt over danske missionsselskabers engagement i udviklingsarbejdet med udstikke-re til en række udfordringer og engagementer, men også problemer, som kirkernes udviklingsindsats medfører. Jeg hæfter mig bl.a. ved problematikken om det at udvikle værdige partnerskaber mellem missionsselskaber i den rige del af verden og de fattige kirker i udviklingslandene.
I de efterfølgende seks artikler diskuterer forfattere fra den vestlige verden og udviklingslandene en række væsentlige spørgsmål i relation til missionsarbejde og udviklingsarbejde. De er nok værd at blive klog af – når man beskæftiger sig med mission og udvikling.
Kristendommen er ikke længere „en hvid og vestlig religion“, men snarere „en farvet og festlig religion“, skriver Uffe Torm – og hvor har han ret!

Mogens S. Mogensen (red.):
Diakoni og udvikling i kirke og mission
Ny Misson nr. 12
102 sider
Unitas / Dansk Missionsråd