Ingen særlig grund til at le …

Forlaget Quenswood har udgivet denne bog, der er forfatterens første roman. Det er en jævn fortælling om en småkårsfamilies almindelige oplevelser – og om, hvordan de modtager skæbnens barske hug.
Handlingen er i overvejende grad den opvoksende Bibis møde med det vanskelige liv. Hun finder ud af, at mennesker alle til hobe har deres kampe – med nederlag og sejre.
Trods gode evner og forstand modsætter faderen sig tanken om, at familiens førstefødte skal få lov til at modtage fortsat undervisning, efter at hun er blevet fjorten og færdig med folkeskolen. Hun skal ud og tjene, fastholder han.
Heldigvis har skolelæreren opdaget Bibis gode evner – og han tager sig af hende: Han ordner det sådan, at hun bliver hans hushjælp, da han bor alene som enkemand.
Han underviser hende og sørger for, at hun bliver optaget på gymnasiet. Senere studerer hun medicin i tre år – men så sker det, som totalt ændrer hendes liv.
Fortællingen foregår, mens Danmark er besat af Tyskland. Bibi har en temmelig barsk hverdag; både økonomisk og personligt er hun ene om at klare dagen og vejen.
Mens hun en aften cykler hjem, hører hun gråd og klynken fra en grøft ved vejsiden. Helt naturligt vil hun undersøge sagen og finder en af ”de grønne”, såret og ilde tilredt. Skønt hun ved, at det er en fjende, beslutter hun at hjælpe. I en trillebør fragter hun den halvt bevidstløse unge soldat hjem til sin lille lejlighed. Soldaten er østriger og er deserteret fra Værnemagten. Han kan som pacifist ikke mere klare livet i Hitlers hær.
Bibi bruger al sin kunnen og kærlighed på Franz, der langsomt kommer til kræfter igen. De undgår opdagelse, og da krigen endelig slutter, prøver Franz at komme hjem til sit fædreland igen – men på vej til Østrig bliver han skudt af tyskerne.
Bibi, der endelig troede at have fået glæden ved livet tilbage, må konstatere, at hun atter er alene med sine problemer. Drømmen om en fremtid sammen med hendes elskede er braset sammen.
Deres kærlighed udmøntede sig i, at hun blev gravid – og hendes fremtid bliver som alenemor.
Ja, nogen bestseller bliver denne bog aldrig!
Hertil er den for ufærdig, alt for forudseelig og for lidt spændende. Det er ligesom, at når man forventer, at nu sker der noget, så fuser det stille af.
Historien er ellers god, men burde have været udnyttet og fortalt bedre.

Jytte Jensen:
I morgen kan vi le
157 sider 159 kr.
Queens-wood