Væk fra statskirken

Forfatteren af denne bog blev personlig kristen sammen med sin hustru som 35-årig. Senere fik han kald til at starte en menighed, som nøje skulle bygges op efter de forskrifter, som Bibelen anviser.
Bogen starter med ”lidt kirkehistorie”, og der males her med store og brede pensler.
Det fremgår, at de kristne i de første 3-400 år efter Jesu død fulgte apostlenes lære, hvorefter de politiske kræfter mere og mere gjorde sig gældende. Det Romerske Imperium var datidens overvældende magt og blev også grundlaget for den Romersk-katolske kirke. Skismaet med Østkirken skabte en stærk Russisk-ortodoks kirke, ligesom Reformationen senere fik en Luthersk-protestantisk kirke til at fremstå.
Disse tre store kirkeretninger er alle knyttet til den verdslige statsmagt.
Omkring år 300 indførtes barnedåben, der jo er en bekvem og let måde at skaffe medlemmer på.
Disse og andre ubibelske måder at leve på som kristne får forfatteren til at spørge: Er vi kommet tilbage til apostlenes lære? Eller er der stadig ubibelske ting, som vi må gøre op med, hvis vi skal tilbage til urkristendommen og lade Jesus bygge sin kirke?
I kapitlerne ”Er det legalt at skifte fra en menighed til en anden?” og ”Dåbens plads i menigheden” redegøres der reelt og klart for Bibelens tale herom.
Det må så være den enkeltes valg og ansvar, om man ønsker at bygge sit kristen- og menighedsliv på traditioner eller på Guds ord.
I en tid som den, vi oplever nu, vil tankerne og anvisningerne i denne bog kunne blive til en uvurderlig hjælp for mange søgende mennesker.
Nærliggende er det at tænke på dem, der føler sig trængt ud af statskirken. En sådan udmeldelse er ikke det værste, der kan ske. Det værste er, hvis man ikke finder sit ståsted i en anden menighed, hvor man føler sig hjemme, og hvor Guds ord alene er højeste autoritet.

Arne Kristiansen:
Får JESUS lov til at bygge SIN kirke???
112 sider
125 kr.
Forlaget
Power House