Åndelig kamp

Skønt ikke særlig kendt i Danmark, er Derek Prince anerkendt som en af de ledende bibellærere i verden. Han har udgivet et stort antal bøger, der er oversat til mere end 50 sprog. Prince døde i 2003, men han nåede at færdiggøre nærværende specielle bog, som blev udgivet det år, han døde.
Også fordi det altid har været svært for mig at forstå eller acceptere, at Gud i sin Himmel havde problemer med modstandere (Satan og hans engle), der ville tilrane sig magten over den almægtige Gud, var det med interesse, at jeg begyndte med at læse Krig i Himlen.

Jeg var skeptisk, måske fordi tankerne i bogen var noget ukendte og fremmede og efter min mening virkede forstyrrende for sjælefreden. De bevægede sig ind på et plan, der mere beskæftiger hjernen end hjertet!

I kapitel to siger overskriften: Livet er en kamp! Senere: Bibelen lærer os, at alle kristne må forberede sig på at møde konflikter og kamp på det åndelige område. Det er sande ord, men de fleste kristne er taknemlige over enkelheden i deres tro på Jesus Kristus og hans frelsesværk.
Det glæder mig derfor også at læse forfatterens bemærkning om, ”at vi aldrig må lade det, vi ikke helt forstår, tilsløre de sandheder, som Gud har givet os en klar forståelse af!”
Den sidste halvdel af bogen beskæftiger sig indgående med vores holdning til Guds Ord og tilgivelse.

Din holdning til Guds Ord er afgørende for dit forhold til Gud, siger forfatteren, og videre: ”at opnå personlig hellighed er ikke noget, Gud vil gøre for os, men Gud tilbyder os nåde til at gøre det selv.”
Derek Prince går i sin bog stærkt i rette med islams lære og proklamationer, som han ser som en stor fare for nationer og for kristenheden.
Han nævner en kendt engelsk bibellærer, der har sagt, at England snart vil blive en islamisk republik!
Den samme fare kan også være at frygte i vort land, hvor moskeer skyder op overalt.
En alvorlig og tankevækkende bog, der ikke er let at ryste af sig. Den opfordrer indtrængende enhver opmærksom læser til at grave dybere i Guds Ord – og at bede om Helligåndens vejledning.

Derek Prince: Krig i Himlen
138 sider • 250 kr. • Derek Prince Ministries