Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg. Politiske indlæg optages kun, hvis de berører kristne emner.

Statsbetalt heroin…?

Skal skatteyderne betale heroin til narkomanerne? Metadon har været gratis i ca. 20 år. Og heroin har været gratis siden 2008, først i København og senere i Odense, Aarhus og Esbjerg. Der er sygeplejersker ansat til at hjælpe narkomanerne med at tage giften. For heroin er gift!
Men er det ikke forkert, at sygeplejersker skal hjælpe misbrugere med at tage gift? Eftersom det er gift, er det jo langsomt selvmord. Sundhedsminister Bertel Haarder mener, det er en god nyhed. Men den er da lige så himmelråbende forkert, som når læger skal udføre provokeret abort. Galskaben må have en ende! Når valgdagen kommer, må vi alle bruge vores stemmeret og X til at genindføre værdige levevilkår og selvrespekt.
Jens Peter Lauge Giversen
Folketingskandidat for KD
Nørager 1B
6400 Sønderborg

Ny bibel stadig uden ’nåde’

Ordet nåde bliver kun brugt i tekster inde i kirken, så ingen ved, hvad det betyder. For ca. 50 år siden sendte man nogen ud, der spurgte folk på gaden og i kirkerne: hvad betyder ordet nåde? Ingen kunne give et bare nogenlunde svar, heller ikke i kirkerne. I ordbogen står der: yndest, velyndest, behag, velbehag pga. Jesu stedfortrædende død.
Man har vel ikke oversat det græske ord, før man finder et ord, der bliver brugt og forstås her i landet.
Kirkens folk er inhabile ved bibeloversættelse, for en katolsk og en lutheransk præst forstår begreberne i lyset af deres teologi. Derfor er forudsætningen for oversættere, at de kender græsk til fuldkommenhed og dansk, som det bruges nu.
I den af dronningen autoriserede oversættelse siger man i Matt. 5.3: Salig er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Det er jo ikke godt for en troende kristen at være fattig i ånden! Den burde man være rig i.
I Den Nye Aftale gengives det med: I er heldige, hvis I er fattige og har fået Helligånden. Guds rige tilhører jer. Det er det totalt modsatte af den gamle, som er oversat af præster. Det ny er da en flot oversættelse! I Brugsen her i Brande har jeg aldrig hørt nogen sige salig eller nåde.
Om de ny oversættere er influeret af den moderne antipati mod Israel, ved jeg ikke.
Carl Kofoed Christensen
Østreallé 20
7330 Brande

Find Holger!

Gud hører bøn -ingen tvivl om det. Da Peter, i Bibelen, blev fængslet, hører vi om, at menigheden utrætteligt bad til Gud for ham. Hvilket resulterede i, at en engel kom på besøg i fængslet. Lænkerne raslede af ham, og jernporten åbnede sig, før nogen opdagede hans forsvindingsnummer.
Den tre-årige Holger har også været omgivet af bøn, og alt tyder på, at en engel har beskyttet ham. På Facebook var det helt overflødigt at bede kristne om at huske Holger i deres aftenbøn. ”Vi kan slet ikke lade være”, kom svaret. Liselotte skrev: ”Ja det er fantastisk! Måske skal vi også stå sammen i bøn for den familie, som er fanget af piraterne. Det må være en ganske forfærdelig situation at være i!” Den opfordring er hermed givet videre.
NB. Takken for lille Holgers redning skal nok rettes til politi, hjemmeværn og andre, men den skal altså også højere op.
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ

Hvem vil være millionær?

I den meget populære TV-underholdningsudsendelse: “Hvem vil være millionær?” mandag den 14/03 lød et spørgsmål: “Hvem holdt bjergprædikenen?” Blandt de 4 forslag var navne som Moses, Jesus og Johannes Døberen. De to, der fik spørgsmålet, havde overhovedet intet forslag. De anede intet om dette emne og valgte at lade publikum svare. Jeg var fortrøstningsfuld på spørgernes vegne, for publikum måtte da være et så bredt udpluk af den danske befolkning, at svaret.. “Jesus” var sikkert, men åh nej, et stort flertalt mente, det drejede sig om Moses.
Det var interessant, da det ofte påstås, at Danmark bygger sine værdier på kristendommen, især omtalt som modvægt til Islam, mens virkeligheden i dag er, at der ikke er ret mange der ved, hvad der står i Bibelen. Selv blandt børn og unge, der er vokset op i frikirkeligt miljø, savnes viden.
Man glemmer, at Bibelen også er et stykke verdenslitteratur, der fortæller meget om mennesket på godt og ondt, og så omtaler den også meget store personligheder.
Måske skulle man lade være med bare at sige nej til den bog, men læse lidt i den, da man måske burde vide, hvad det er, man siger nej til.
Begynd eksempelvis læsningen i Gamle Testamente med at læse Prædikerens Bog, der på bedste filosofiske vis beskriver livet på godt og ondt. Eller hvad med Højsangens Bog, der indeholder verdenslitteratur om kærligheden mellem to mennesker.
Så vil man måske opdage, at det nu ikke er så naivt endda at tro bare lidt på dens indhold, da den i virkeligheden også handler om dig og mig og vore relationer til hinanden
Kurt Ravnkilde
Gyvelvej 11
5250 Odense SV.

Synspunkt:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvorfor er det så vigtigt med KD i Folketinget…?

Kristendemokraterne er det eneste politiske parti i Danmark, der bygger sin politik på det kristne livs- og menneskesyn, næstekærlighedstanken og den kristne forvalterskabstanke. Derfor er det så vigtigt, at KD er med i Folketinget. For Danmarks skyld – for min skyld.

Hvis KD ikke længere eksisterede, ville jeg være partiløs. Jeg ville ikke vide, hvor jeg skulle sætte mit X. Men jeg er så meget demokrat, at jeg ville møde op i valglokalet og aflevere en blank stemmeseddel for at tilkendegive, at jeg ikke kan stemme på noget af de opstillede partier.
Der er altid noget ved et politisk parti, som man ikke sympatiserer med. Hvis jeg alene skulle vælge ud fra økonomisk politik og spørgsmål om lov og orden, ville jeg nok stemme konservativt.
Hvis jeg alene skulle stemme ud fra sociale hensyn – hensynet til medmennesker, der lever under dårlige økonomiske forhold både i Danmark og i u-landene, ville jeg nok stemme på SF.
Men der er andre og større hensyn at tage. Derfor ønsker jeg at stemme på et parti, der vil føre sin politik på grundlag af det kristne livs- og menneskesyn. Det gør Kristendemokraterne, og de befinder lige i midten af dansk politik.
Jeg har i mine yngre år ”sværmet” for Radikale og for Venstre, men siden 1970 har jeg været aktiv i Kristeligt Folkeparti, nu Kristendemokraterne – og jeg finder, at det er nødvendigt for Danmark at have et parti som KD i Folketinget.
KD er det eneste parti, der har en klar politik for at beskytte det ufødte barn – det eneste parti, der
er på fosterets side. KD stillede i sin tid beslutningsforslag i Folketinget om en aborthandlingsplan, fik beslutningsforslaget vedtaget, blev penneførere af forslaget og fik vedtaget Aborthandlingsplan I. Da forslaget udløb, blev KD penneførere på Aborthandlingsplan II og fik den vedtaget. Da den udløb, var KD ikke længere i Folketinget – og ingen stillede forslag om Aborthandlingsplan III. Det skete først for nylig efter, at KD igen var i Folketinget ved Per Ørum Jørgensen. KD siger også klart og utvetydigt NEJ til at udvide abortgrænsen fra 12 uger til 18 eller 20, som visse partier ønsker det.
KD siger lige så klart NEJ til aktiv dødshjælp og går i stedet ind for aktiv livshjælp. Partiet er det eneste parti, der har et egentligt arbejdspapir omkring den palliative indsats, den lindrende pleje på hospicer og på sygehusene.
KD har en klar etisk politik, hvor medmennesket kommer før pengene. Vi er fokuseret på de fattige i samfundet: den enlige mor med børn, kontanthjælpsmodtagerne, mennesker på starthjælp.
Vi ønsker, at der bliver indført en fattigdomsgrænse. Vi vil, at nydanskere bliver behandlet ordentligt. – At de bliver bedst muligt integreret i det danske samfund. Vi har en målrettet miljø- og energipolitik, der tager hensyn til, at vi er forvaltere, der har til opgave at sørge for, at der også er en dejlig jord at forvalte for vore efterkommere.
KD har en klar Mellemøstpolitik, der ønsker fred og forsoning mellem to broderfolk, jøder og arabere, og klart vil arbejde for at sikre, at Israel fortsat kan have et nationalt hjemland med Jerusalem som hovedstad.
Danmark har brug for, at Kristendemokraterne også er i Folketinget efter valget. Derfor vil jeg kraftigt opfordre alle – og især kristne – til at stemme på Kristendemokraterne ved det kommende valg.
Af Bjarne Nederby Jessen,
folketingskandidat for Kristendemokraterne

Gud virker i dig!

For nogen tid siden havde jeg på et møde delt et profetisk ord. Bagefter henvendte en kvinde sig til mig, hvor ordet havde ramt plet, og sagde til mig: “Tak for din lydighed!”
Og det er jo fint nok og en taknemmelighed, som er almen accepteret. For vi ved jo, at det er ikke er os, der skal have æren og takken, men Gud. Det vi så kan takke hinanden for, er vores lydighed til at bringe det, Gud vil give. Men kort tid efter var det, som om sløret blev taget fra mine øjne, og jeg så, at selv vores lydighed mod Gud skal vi ikke have tak for! Vores lydighed mod Gud er også Guds værk. Selv det, at vi vil dét, Gud vil, er et værk af Helligånden og Guds nåde. Hvis Gud skal have al æren, må han også gøre alt arbejdet. Der står i Bibelen således: For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje. (Fil. 2, 13)
Altså, Gud virker i os både at ville det, han vil, og at gøre det, han vil. Det kristne liv er ikke 50% nåde og 50% vores anstrengelser og disciplin, det er 100% nåde og Guds kraft. Hele frelsen fra start til slut er fra Gud. Bibelen siger endvidere: “Måtte fredens Gud….sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder! Amen.” (Hebr. 13, 20-21)
Gud sætter os i stand til alt godt (udruster os), så vi gør hans vilje. Han udvirker i os det, der er ham velbehageligt. Derfor tilhører æren ham!
Så jeg tror, at næste gang én siger til mig: “Tak for din lydighed”, vil jeg svare: “Selv min lydighed er Guds værk!”. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder! Amen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Af Henrik Czismadia,
pastor og forfatter,
Thisted