Hva’ ska’ vi med jura?

Overskriftens spørgsmål er ironisk ment, selvom der nok skal være dem, der ikke ser ironien. Men sagen er alvorlig nok. Det handler om kirkeret (et selvstændigt reguleret retsområde), og det handler om de gange, hvor den må tages i anvendelse.Anderledes synspunkter end de gængse er ikke noget nyt fænomen, men er gammelt som kirken selv (se f.eks. Titus 1,9; 2 Tim. 4,3).  Splittelsen går mellem rettroenhed og kætteri. Hvem har ret? Hvem får ret? Er de to grupper identiske?
Den seneste store sag herhjemme – Grosbøll-sagen – fik massiv medie-dækning;  mange, der ellers ikke tidligere  havde gjort sig kirke-politiske overvejelser, gjorde sig dem da. I sig selv ikke uden værdi.
Cand. theol. Kristine Garde giver som én af bidragyderne til denne væsentlige artikelsamling en interessant oversigt over baggrunden for nogle af de nyere læresager uden dog at gå ind i en egentlig diskussion af dem.

Vigtig udgivelse om teologi og jura

Bogens formål og spørgsmål er nemlig et ganske andet, det meget grundlæggende:
„Hvordan forenes en protestantisk respekt for kætteriet (der erfaringsmæssigt, set med lutherske øjne, kan vise sig at være den rette lære) og en luthersk skelnen mellem lov og evangelium, mellem tro og ret, med en hensigtsmæssig ordning til juridisk løsning af konkrete teologiske sager? Hvordan opnås balancen mellem retten og den rette lære?“
Det er et vigtigt spændingsfelt, men det er også et minefelt. Folketingets ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, biskop Erik Norman Svendsen og MF Birthe Rønn Hornbech er blandt bogens markante deltagere, der udforsker det.
En vigtig udgivelse om forholdet mellem teologi og jura. Lidt tørt, men afgjort interessant. Og slet ikke u-læseligt for lægmand, hvis han ellers i forvejen har engagementet. Hans Christian Knuths artikel om lære-spørgsmål i den tyske evangeliske kirke var dog en hård nød at knække, og jeg gav op. Heldigvis var den kun på 12 sider.
 
Eberhard Harbsmeier, Lisbet Christoffersen og Niels Henrik Arendt (red.):
Retten og den rette lære.
En bog om læresagers behandling i folkekirken
193 sider • 198 kr.
Aros