Meningen med livet

Vi oversvømmes i disse tider med teologisk og opbyggelig litteratur. Mangfoldigheden er stor, men sjældent møder vi i dag en så central forkyndelse omkring menneskets mening med livet, som vi finder det i Samuel Ros-walls seneste bog Menneske med mål og mening.På en enkel og ligefrem måde gennemgår Samuel Roswall meningen med livet i det gudsrige, som allerede er her. Han tager fat i tilværelsens store spørgsmål på en livsnær måde, der er bibelsk funderet. Han slår fast, at „vi som mennesker er Guds forunderlige skabninger, skabt i hans billede med en hensigt og en udrustning. Vi er skabt til at være Guds medarbejdere i forvaltningen af hans skaberværk. Vi er fra Skaberens hånd udrustet med evnen til at agere i verden med samvittighed til at træffe ansvarlige valg – også når det er svært, og vi har ondt i livet.”
Bogen er fyldt med det moderne menneskes mange spørgsmål omkring meningen med livet, om vi tør tale om et liv med mål og mening – og så giver han Bibelens og Guds svar på de udfordringer, livet giver.
Det er en rigtig lille perle, Samuel Roswall her stiller til rådighed. Den kan læses af søgende mennesker, af nye kristne og af mennesker, der har levet kristenlivet i mange år og stadig lever det, men måske lidt rutinemæssigt. Alle bliver udfordret af de enkle, men evigtgyldige sandheder.

Samuel Roswall:
Menneske med mål og mening
127 sider
129,95 kr.
Lohse i samarb.m. LogosMedia