Ny formand for Missionsforbundet

Lige siden han var 17 har Bo Lundgaard brændt for visionerne bag Det Danske Missionsforbund og engageret sig i udvalg og råd. Den 21/7 blev han formand.

Bo Lundgaard

Bo Lundgaards opgave bliver at planlægge strategier og fremtidstænke sammen med bestyrelsen. Han skal bl.a. holde styr på ansatte, dagsord-ner, økonomi og budgetter. Kort sagt:
– Min opgave er at sørge for at det hele fungerer, siger Bo med et grin.
Det Danske Missionsforbund arbejder på 3 niveauer: internationalt, mellemkirkeligt og nationalt.
– Internationalt er vi godt på vej, og der er en god udvikling, fortæller Bo.
– Og det mellemkirkelige arbejde går ud på at snakke sammen med andre kirker. Jeg skal se på, hvordan vi kan hjælpe hinanden som frikirker. Det viser sig jo, at vi laver mange af de samme ting, og nogle begår de samme fejl. Så kan vi jo lige så godt hjælpe hinanden!
Det internationale og det mellemkirkelige er helt klart noget, Bo er spændt på at arbejde mere med. Men det er ikke svært at spore en hel særlig iver for det nationale og lokale arbejde:
– Vi vender måske tingene lidt på hovedet. Her er det ikke et nationalt råd, der udstikker visioner og strategier for de lokale menigheder. I Det Danske Missionsforbund er der tradition for selvstændige, lokale menigheder, som det er vores mål at støtte op om. Vores store fokus er at hjælpe lokale til at gøre det, de skal, dér, hvor de er.
Der er et slogan, som Bo har taget til sig. Det var Bill Hybels fra Willow Creek i USA, der sagde: ”Der findes intet som den lokale kirke, når den fungerer efter hensigten”. Det er Bo også overbevist om. Derfor besøger han lokale menigheder, snakker problemstillinger igennem og forsøger at få spredt gode, nye idéer og koncepter.
Ét område, hvor Bo har gjort sig særligt bemærket, er i arbejdet med børn og unge. Han er generalsekretær i Missionsforbundets Børn & Unge, og har været engageret her i over 10 år. Han forsker i unges forhold til religion og sidder i bestyrelsen i Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik. Herigennem har han bl.a. været med til at udgive bogserien ”Teenagere og tro” (1995-2007).
– Det er en af mine store passioner. I stedet for følelser og fornemmelser vil jeg forske og få bekræftet eller afkræftet det, vi ofte føler og fornemmer os frem til.
Bo har netop fejret 25 års jubilæum som lejrleder for især teenagere. Selv mødte han troen på Jesus igennem Det Danske Missionsforbunds ungdomsarbejde, da han var spejder. Sin første bestyrelsespost fik han, da han var 17 og ny kristen. Siden har han næsten altid haft tillidsposter.
– At gøre noget for andre på den måde fylder meget i mit liv, konstaterer han glad.
Bo Schou