Eksporterer hjælpemodel fra Sydafrika til Zambia

Det danske missionærpar Tove og John Thomsen har oprettet to centre for hjemløse børn i Sydafrika. Konceptet er blevet en stor succes, så nu skal det også bruges i Zambia.Efter at have oprettet to børnecentre for hjemløse og fattige børn i Sydafrika skal Tove og John Thomsen nu være med til at oprette centre i Zambia.I flere omgange har Tove og John Thomsen været udsendt af Apostolsk Kirke som missionærer i Afrika. De seneste fem et halvt år har de været i Sydafrika, hvor de ved siden af at undervise og holde møder, driver dagcentre for hjemløse og fattige børn.
I centrene kommer der godt 100 primært forældreløse børn, som lider under den langvarige AIDS-epidemi i landet.
– Her kan børnene få hjælp i form af mad, skoletøj og hjælp til lektielæsning. Og så får de aftensmad, inden de går hjem, siger Tove Thomsen og tilføjer: ­- Hvor de så end går hen.

Myndighederne imod

For de fleste af børnene har ikke noget sted at bo, så egentlig var Tove og Johns vision at lave et børnehjem til de hjemløse. Men her stødte de på problemer.
– Myndighederne er imod børnehjemskonceptet. Det er mod deres kultur, forklarer Tove. – Men de er helt med på, at man laver et dagcenter, hvor børnene kan få hjælp. Så her forsøger vi at give dem masse af kærlighed og alt det, som er i en familie, der er sund. Alt undtagen overnatning.
– Det er også et vigtigt princip for os, at børnecentrene altid bliver knyttet til en lokal menighed, fortæller John. – På den ene side lærer vi menigheden at være involveret. At frivillige giver deres tid og kræfter til at være hos børnene. På den anden side, så sikrer vi, at børnene også hører om Gud.

Brænder for de fattige

Tove og John Thomsen brænder efter
at få lov til at hjælpe de forældreløse og fattige børn i Zambia.

John erkender, at han oprindeligt ikke kunne se sig selv blive involveret i socialt arbejde. Hans fokus havde altid været på undervise og holde evangeliske kampagner med tusindvis af deltagere. Men da de for godt fem år siden kom til Sydafrika, åbnede der sig en ny side af missionen gennem Toves længsel efter at hjælpe de fattige.
– Vi boede på et plateau, og nede i dalen boede de fattige. Jeg kunne mærke, at mit hjerte brændte for dem, så jeg gik ned og besøgte dem hver dag, fortæller Tove Thomsen.
Hun fandt ud af, at der på baggrund af AIDS-epidemien var mange forældreløse børn, og hun fik et ønske om at række ud til de forældreløse børn i dalen.

Ikke åndeligt nok

John havde mange betænkeligheder ved at skulle bruge tid på det sociale arbejde.
– Jeg kæmpede mellem to modpoler. På den ene side den ”åndelige” del af missionen med forkyndelse med prædiken, bibelskoler og kirker. Og på den anden side det sociale, som indtil da i min forståelse meget ofte havde været udført af sekulære organisationer, den katolsk kirke og andre grupper, fortæller John. Men en dag, jeg bad, talte Gud til mig og sagde: Det er fra mig!

Ud over grænserne

Ægteparret begyndte deres hjælpearbejde i byen Durban, og da de senere flyttede til Pretoria har de også oprettet et børnecenter der, som snart skal officielt indvies. Centrene er allerede blevet en succes, og nu skal Tove og John Thomsen være med til at opføre lignende centre i Zambia.
– I 2002 besøgte jeg en ungdomsven, sydafrikaneren Johan Combrink, som leder missionsorganisationen AFNet, fortæller John. – Vi fandt ud af, at de havde den samme vision for arbejdet, som os. Både ledertræning og bibelskole og næsten samtidig med os var de startet med socialt arbejde.

Bygger nye centre

I dag er Tove og John trådt ind i organisationen AFNet, hvor de er blevet bedt om at oprette børnecentre i Zambia efter samme skabelon som i Sydafrika.
At opgaven skulle finde sted i Zambia, var ikke skræmmende for Tove og John Thomsen, som tidligere har været missionærer i landet i 11 år.
– Børnecentrene skal opføres i Luapula-provinsen i den nordlige del af Zambia. Og vores opgave bliver at formidle, at der kommer penge til bygningerne, fortæller John, der her i september måned rejser til Zambia for at besøge området og tale med kontaktpersonerne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Både åndelig
og social hjælp

Tove og John Thomsen glæder sig over, at børnecenter-konceptet kan bruges andre steder, og forudser flere centre i fremtiden.
– Det vil ikke stoppe her. Vores vision er, at disse børnecentre skal plantes så mange steder som muligt, for nøden er meget stor, siger John Thomsen, der ikke fortryder, at han lod sig overbevise om at gå ind i socialt arbejde.
– Jeg så ikke disse ting, som åndelige. Men der tog jeg fejl, siger John Thomsen. – Det er vigtigt, vi ser det som et hele, for at bevare en sund balance. At vi ikke se det sociale med hus og mad og hygiejne og medicin, som en fuldstændig fremmed del i forhold til Guds ord og bøn.