Folketinget vil ikke tvinge Folkekirken til homo-vielser

Kirkeminister Bertel Haarder udelukker, at Folketinget vil tvinge Folkekirken til vielse af homoseksuelle. Det siger han til Kristeligt Dagblad.I Norge er kirken og staten kommet på kant med hinanden. Et politisk flertal har nemlig fremsat et nyt lovforslag, der skal give homoseksuelle retten til kirkelig vielse.
Men stort set alle kristne trossamfund i Norge går imod. 9 ud af 11 bispedømmeråd har allerede sagt nej til lovforslaget. Og Norges Kristne Råd – et tværkirkeligt organ med bl. a. den katolske kirke, metodister og baptister – har afvist forslaget med undtagelse af kvækerne.
I Danmark vil det også kræve en lovændring, hvis homoseksuelle skal kunne vies i kirken.
– Og det sker ikke før Folkekirken selv beder om det, siger Bertel Haarder. – Måske ser det anderledes ud om 10 år, men det ved ingen, siger han.
Blandt de danske biskopper er det kun Kjeld Holm fra Århus Stift, der ønsker et lovforslag som det norske.
Schwartz