Fra den videnskabelige glemmebog

Gennemgang af arkæologiske fund, der er blevet ignoreret eller ‘bortredigeret’ af evolutionistiske videnskabsmændI denne bog viser Thompson og Cremo os, at næsten alt det, vi i dag lærer vores børn om menneskets oprindelse og udvikling, hviler på et meget snævert udpluk af forskningsresultater.Forfatterne gennemgår i detaljer mere end 100 arkæologiske fund, der er blevet ignoreret eller ‘bortredigeret’ af evolutionistiske videnskabsmænd – ikke fordi der var noget galt med dem, men fordi de ikke harmonerede med det på forhånd vedtagne.

Kan sende evolutionsteorien
på aftægt

En guldkæde falder ud af et stykke kul, der flækker; et metalrør graves ud af en kalkaflejring, der skulle være 65 millioner år gammel; en støbt metalkugle med tre parallelle riller rundt om dens ækvator findes i en mineralaflejring, der normalt regnes for 2,8 milliarder år gammel. Tre fund, der hver for sig er nok til at sende evolutionsteorien på aftægt på et museum for videnskabelige fossiler.
Bogen nævner mange sådanne fund, der alle er blevet henvist til den videnskabelige glemmebog, fordi det herskende videnskabelige etablissement med religiøs iver søger at opretholde evolutionsteorien.

Fagligheden kan ikke betvivles

De to forfattere er begge i besiddelse af en doktorgrad på deres fagområder, og deres fremstilling er så veldokumenteret som nogen anden videnskabelig afhandling. Deres faglighed kan således ikke betvivles, og evolutionisterne kan ikke engang afskrive dem som „kristne fundamentalister“, for de er nemlig begge hinduister.
Forfatternes hinduistiske tro er så måske årsagen til, at de ikke drager den for mig at se indlysende konklusion af deres dokumentationer, nemlig at den geologiske lagdeling er et resultat af syndfloden, og at evolutionisternes millioner og milliarder af år er ren fiktion.

Særdeles spændende

Det eneste, bogen ellers har imod sig, er, at de første fem kapitler handler om fund af sten – sten, som i forskellig grad er forarbejdet af mennesker. Her fandt jeg det svært at bevare interessen alle fem kapitler igennem. Mit råd skal derfor være, at når man er ved at køre træt i eolitter, neolitter og palæolitter (forskellige slags forarbejdede sten), at man da springer frem til kapitel 6 og læser videre derfra. De sidste to tredjedele af bogen er nemlig særdeles spændende læsning.

Richard Thompson
og Michael Cremo:
Forbudt arkæologi
352 sider
348 kr.
Skou og Asmark