Modernisering af det kirkelige ungdomsarbejde

En undersøgelse af hverdagsliv, værdier og livstolkning blandt teenagerne i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde.„En uplanlagt undersøgelse“ er de ord, der møder læseren allerede i bogens indholdsfortegnelse. Undersøgelsen „Are They Really That Different?“ er en opfølgning på „Generation Happy?“, en undersøgelse af danske teenageres hverdagsliv, værdier og livstolkninger. Titlen sætter et misvisende fokus på – om teenagerne i det kirkelige ungdomsarbejde er væsentligt forskellige fra deres jævnaldrende – hvorimod bogens mål nærmere er at afdække, hvilke udfordringer de kirkelige ungdomsorganisationer og deres ansatte og frivillige ledere står overfor.
Undersøgelsen tager afsæt i 300 spørgeskemaer, der krydres med 11 interviews. Fejlmargenen er bred, men undersøgelsens forfattere er ærlige omkring de svære statistiske betingelser og spørgeskemaernes begrænsning.
Den knap så poetiske statistikdel konkretiseres i slutningen af hvert kapitel med spørgsmål til overvejelse – et godt udgangspunkt for en fornyelse af de kirkelige ungdomsorganisationer. Bogen sætter fokus på teenagernes identitetsarbejde og giver en god referenceramme til at forstå de unge. Det er relevant og fængende læsning med teorier om de unges adfærd og identitetssøgen samt om den moderne verdens kaos og usikkerhed.

Tro og hverdagsliv

Medlemmerne af det kirkelige ungdomsarbejde minder om deres jævnaldrende, men adskiller sig på visse punkter. – Er teenagerne fra de kristne ungdomsorganisationer artigere end deres jævnaldrende? Ifølge undersøgelsen kan det tyde på det. Men et spørgeskema udfyldt i en kristen kontekst kan måske føre den skrivende hånd i retning af, hvad der forventes at høre. Det er til gengæld ikke nogen stor overraskelse, at et udsnit af de kristne unge skiller sig ud i forhold til deres jævnaldrendes noget friere forhold til alkohol og sex før ægteskabet. „Different or not!“ så opfordrer undersøgelsen de kirkelige organisationer til at sætte fokus på en integration mellem de unges tro og hverdagsliv.

„We are on a mission from God!“

Bogen giver klare svar: „Styrk relationerne!“ Ud fra undersøgelsen konkluderer forfatterne, at aktiviteter og traditioner tiltrækker, og at relationer fastholder. Og bogen kommer med diskrete opfordringer: „Debat!“ Teenagerne ser det som en unik egenskab ved de kristne ungdomsorganisationer, at de kan og vil berøre de store spørgsmål. Selvom teenagernes spørgsmål til tro og tvivl er nye og diffuse, pointeres det, at svaret stadig er „Jesus“.
Bogen kommer godt rundt om kompleksiteten i det kirkelige ungdomsarbejde, der navigerer mellem kirkefremmede og kirkevante unge, og der lægges op til en diskussion af det kirkelige ungdomsarbejde ud fra de unge medlemmers egne ønsker og behov.
Undersøgelsen påpeger, at et flertal af teenagerne i de kirkelige organisationer oplever sig selv som lykkelige, så der er ingen undskyldning for ikke at fortsætte med at udvikle de kirkelige ungdomsorganisationer.

Kirsten Grube, Anne Strand Ehlers og
Søren Østergaard:
„Are They Really That Different?“
– et studie i hverdagsliv, værdier og livstolkning blandt unge, der er engagerede i kirkeligt børne og ungdomsarbejde
133 sider
100 kr.
Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik