Til kamp for den gode forkyndelse

”Med korset i fokus” er en interessant bog. Af to grunde: Den argumenterer for, at korset skal være det centrale i kristnes forkyndelse. Og den viser hvordan.Med D. A. Carson, forfatteren til Med korset i fokus, er man i godt selskab. Han forstår at skære ind til benet, gøre Paulus aktuel og sætte fingeren på hvilke udfordringer, (nu)tiden giver de kristne.Med korset i fokus tager afsæt i fem afsnit fra 1. Korintherbrev, som hver for sig lægger an til opgør med nogle af nutidens modeluner.
Og læseren må have mig undskyldt, at jeg nu opremser indholdet af bogens fem kapitler, men jeg tror, at det giver en god fornemmelse af, hvad det er for et opgør, Carson er i gang med.
I 1. kapitel griber Carson fat om jagten efter det perfekte i menigheder på bekostning af korset.
I 2. kapitel gør han op med for meget fokus på enkeltsager som abortspørgsmål og lovsang på bekostning af korset.
I 3. kapitel advarer Carson mod for meget fokus på personer på bekostning af korset.
I 4. kapitel handler det om ledere i kirken og menighedens forhold til lederne.
Og kapitel 5 handler om villighed til at tilpasse sig, uanset hvor man er i verden, med korset for øje.
En lille god bonus gør, at bogen fint kan bruges i en cellegruppe. For i slutningen af hvert af de fem kapitler er der et par spørgsmål til diskussion af bibelversene.

Et felttog mod tiden

Oven på denne opremsning af vor tids dårligdomme kunne man godt gribe sig selv i den tanke, at Carson er i gang med et felttog mod vores tid. Og på en måde er det meget forståeligt. For sker det ikke – bare en gang i mellem – at vi kommer hjem fra et møde eller en gudstjeneste og tænker: „Den prædiken husker jeg ikke så meget af, men lovsangsbandet spillede fedt!“ …?

En efterfølger

Bogen kunne måske nok komme til at lyde, som om den er meget negativ og i sig selv er for perfekt. Men det er langt fra med den følelse, man lægger den fra sig med.
For Carson har krydret bogen med små pudsige anekdoter fra sit eget liv. Og ud over at være opløftende viser de, at Carson selv har været faldet for mange af tidens fristelser. Og det giver ordene en anden vægt.
For knap et år siden anmeldte jeg i Udfordringen Carsons gennemgang af 2. Korintherbrev kapitel 10-13 i bogen Fra vanvid til sund tro, og for så vidt kan man godt kalde Med korset i fokus for fortsættelsen.
For hvor Carson i Fra vanvid til sund tro dvælede meget ved „tidens fejl“, så giver Carson i Med fokus på korset en løsning på, hvordan kristne så skal gebærde sig. Og bogens titel leverer faktisk løsningen.

D.A. Carson:
Med korset i fokus
Mål og motiver
i liv og tjeneste
139 sider
178 kr.
LogosMedia