Gå i dybden med det første evangelium

Torben Kjærs omfattende kommentar (700 sider) til Matthæusevangeliet er berigende læsning og må være et førstevalg for den, der ønsker en udlægning på dansk af det første evangelium.

Som vanligt for Torben Kjær går han meget grundigt og systematisk til værks. Der er til hvert afsnit en kort indledning med opstilling af afsnittets struktur, hvorefter følger en vers-for-vers-gennemgang, som afsluttes med en konklusion eller opsummering. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at man bliver mindet om pointerne, ulempen at der er mange ofte fuldstændig enslydende gentagelser. Torben Kjær er lektor i Ny Testamente ved DBI, og man fornemmer under læsningen, at grundlaget for kommentaren meget vel kunne være forelæsningsnoter.

Indgående kendskab

Torben Kjær er tydeligvis meget vidende, og det kommer læseren til gode. Det indgående kendskab, han har ikke bare til teksten, men også til originalsproget græsk, til jødisk kultur og til de forskellige sammenhænge, teksten i øvrigt indgår i, giver kommentaren et ekstra plus og er med til at gøre den til i bedste forstand opbyggelig læsning.

Et forhold, der gerne har undret mig, når jeg har læst kommentarer, er eksegeternes stillingtagen til forfatterspørgsmålet og skriftets særlige karakter. Det gælder ikke mindst i tilfældet med de synoptiske evangelier, hvor der til stadighed spørges om hvem og hvorfor – og hvornår. Hvorfor er evangeliet skrevet netop sådan? Svaret er vel det enkle, at evangeliets egenart er bestemt af målgruppen.

Torben Kjær afviser den opfattelse, at Matthæusevangeliet først og fremmest skulle være skrevet til Matthæus’ landsmænd, jøderne, og mener i stedet, at det er skrevet “med sigte på en bred og i princippet universel læserkreds”, men det er vel ikke helt umuligt at forene de to opfattelser?

Dateringen er også lidt interessant, for da Torben Kjær i 1991 fik udgivet sin kommentar til Markus-evangeliet, diskuterede han nok spørgsmålet om affattelsestid, men modsagde ikke den dengang gængse opfattelse: at Markusevangeliet var det ældste. I den nye kommentar er der ikke megen vaklen: ”Matthæusevangeliet er det ældste”. Jeg kunne have ønsket en diskurs om den ændrede datering af de to evangelier.

Men det er biting og rokker ikke ved, at det har været en stor glæde at læse denne dybdeborende kommentar til Matthæusevangeliet.

Torben Kjær:
Matthæus Evangeliet I og II – Credo Kommentaren
391 / 311 sider
299,95 kr. pr. bind • Credo


Artiklen fortsætter efter annoncen: