Evangelist…?

I den forløbne uge har bevægelsen Evangelist igen været under skarpt søgelys i medierne.Ganske vist fremstiller medierne ofte tingene på en måde, så de tager sig forvrænget ud. Specielt når det handler om religion er medierne ikke gode til at formidle et rimeligt billede, der ikke bygger på fordomme.

Alligevel må man også indrømme, at Evangelist – og specielt dets leder Christian Hedegaard – selv har været skyld i meget af den dårlige omtale. Mange provokerende udtalelser og handlinger har givet modstanderne alt for gode argumenter. Meget kunne være undgået med lidt omtanke. Hvis man i tide havde lyttet lidt mere til andre og været knapt så skråsikre, var kritikken ikke så hård.

Udfordringen har ikke villet være med i den sort-hvide fordømmelse af Evangelist. Mange anklager bygger på misforståelser, og det skader blot hele kirken, når man angriber hinanden offentligt. Desuden møder vi faktisk ofte mennesker, som er blevet hjulpet gennem bevægelsen. Og der er også brug for nogen, der vil udrette noget i Guds rige.
Men når det er sagt, så er det nok også tid nu at sige til folkene i Evangelist, at de bør ændre stil. Dels for deres egen skyld. Dels for ikke at skade kristendommen generelt og være en forhindring for vækkelse i Danmark.

Markante ledere kan være en fordel, men en kristen ledelse må aldrig blive diktatorisk. En kristen leder er ikke en hersker, men en hyrde. Han skal ikke true eller kræve underordnelse. Han skal efterligne Jesus. Og selv underordne sig andre.
Selv om det for en stor del er Christian Hedegaards fortjeneste, at bevægelsen er vokset så hurtigt, så ville det nok være gavnligt, hvis han nu overlod til andre at lede bevægelsen og trak sig tilbage en periode for at få en tænkepause og søge Guds ledelse i sit liv.
Det ville give de andre ledere mulighed for at rette op på svaghederne og fejltagelserne. For ingen er fuldkommen.
Det ville også være klogt at få kristne rådgivere ind udefra, som kunne afbalancere tingene. Det er før set, at en gruppe er kørt af sporet, specielt når man har haft en stærk leder. Men hvis man blot vil lytte til andre fornuftige kristne ledere, så kan man igen komme på ret spor.

Redaktør Henri Nissen