Lene: – Gud er miraklernes Gud

– Gud har gjort store ting i mit liv, siger Lene Fogtmann. Trods en meget barsk barndom fandt hun fred og lægedom i troen på Jesus Kristus. Her fortæller hun sin historie.- Guds ord begejstrer mig mere og mere, jo mere jeg læser det. For hele Bibelen fortæller mig, hvordan Gud elskede den enkelte. Og jeg elsker Jesus, som i Lukas 15 fremstår i 3 forskellige situationer med et kærligt øje til det enkelte menneske.Jeg er vokset op i et meget utrygt hjem, hvor skænderier, pengemangel, alkoholisme og uenighed om vores opdragelse var daglig kost.
Ingen kærlighed mellem mine forældre, og som følge deraf blev vi underernæret af kærlighed. Mine forældre var selv meget ulykkelige, de ville ikke have noget med Gud at gøre. Så jeg må sige sammen med Jesus: Tilgiv dem, for de vidste ikke, hvad de gjorde.
Det var en utrolig hård tid for mig at komme igennem.

Mor døde, og far drak

Jeg mistede min mor, da jeg var 8 år gammel, og jeg var den ældste af 5 små børn. Mine forældre var skilt, da min mor døde.
Far var alkoholiker, han var meget voldsom, og han slog omkring sig. Han havde en kæp til at stå i hjørnet af stuen, som han slog os med. Vi var helt stribede på vores små rygge, det satte nogle utroligt smertelige sår, som vi aldrig troede kunne blive lægt. Men for Gud er ingenting umuligt.
Det resulterede i, at jeg blev meget indadvendt, angst og bange for alle, som havde autoritet.
Min far blev gift igen med en kvinde, som aldrig var mor for os. Hun kunne sige til mig:
– Jeg kunne kvæle dig, så har vi dig ikke mere. Vi blev skilt ad alle fem søskende.
Jeg var den eneste som blev kristen i familien. Det var min redning.
Min fars drikkeri tog til, og han var ofte meget beruset, når han kom hjem og slog løs på os. Om aftenen, når jeg kom i seng, kravlede jeg langt ned under dynen og græd og græd, og jeg havde ingen at støtte mig til.

Gud greb ind

Midt i hele denne forvirring greb Gud ind. Gud så min fortvivlelse, ensomhed, utryghed, bitterhed.
En dag, da jeg som 9-årig gik alene på en gruset landevej, kom jeg i tanke om, hvad jeg havde hørt om Jesus i skolen og lidt i søndagsskolen. Jeg så op mod himlen og sagde helt spontant til Gud:
– Jesus den kærlighed, som jeg har hørt om, må jeg får lidt af den!
Jeg glemmer det aldrig. Gud min Far, gav mig kærlighed, dér lige midt på landevejen, her hvor jeg gik og ønskede, jeg aldrig var blevet født.
Gud tændte et lys i mit lille barnehjerte. Priset være Jesus, som ser langt længere, end vi gør. Gud er miraklernes Gud, han ser til de sårede og forslåede hjerter. Han kan forvandle alt, han kan gå ind og bringe lægedom i de mest forslåede områder i ens liv. Selvom jeg var forkastet og uønsket, så havde Gud, da jeg var 9 år, lagt en længsel ned i mit hjerte efter mere af hans kærlighed. Hele min personlighed og identitet og alle følelserne var banket ud af mig. Jeg troede ikke, der var noget, som hed kærlighed.

Børnehjemmet –
en barsk oplevelse

Som I ser, har min tilværelse været meget splittet med rodløshed og undertrykkelse. Jeg var på børnehjem og på pigehjem under meget strenge forhold. Der skulle utroligt lidt til, før vi fik straf. Det værste, jeg var udsat for, var, da jeg blev sendt op på et mørkt loftværelse uden håndtag på indersiden af døren.
Der sad jeg i to nætter og to dage, jeg var så fortvivlet, og det varede meget længe, inden jeg kom over det. Jeg var vred og bitter over, at nogen mennesker kunne gøre det. Selv her oplevede jeg, at Gud havde lagt sin hånd på mig. Det lys, han havde tændt i mit hjerte, skinnede midt i mørket. Halleluja! Er Gud ikke en god far?!
Mine forældre troede, at jeg skulle være på institution resten af mit liv, men Gud havde en helt anden plan.

Tog en uddannelse

Jeg har en stærk vilje, og Gud og jeg blev enige om at gøre noget sammen. Jeg tog en sygehjælperuddannelse uden at dumpe, og jeg fik kørekort uden at dumpe. Mine forældre troede ikke, at jeg kunne noget, men for Gud er intet umuligt. Nu ser jeg Guds storhed, hvordan han i sin nåde og barmhjertighed rækker sin kærlige hånd ud efter det mest forslåede og skaber noget godt ud af det. Ham ønsker jeg at takke for at Hans godhed mod mig.

Guds lægende kraft

Siden har jeg været på en skole, som hedder: “Jesus heler og genopretter” i Sverige. Den ledes af Linda Bergling. Der fik jeg megen forbøn og samtale. Guds lægende kraft kom ind og gav mig er helt nyt syn på mig selv. Gud har grebet ind. Når jeg ser det, Jesus har gjort for mig, bliver jeg så glad. Han har sat mig ind i Guds familie, hvor jeg oplever Guds kærlighed.
Mit liv er i dag fuldt af lovprisning og tak til Gud. Nu kan jeg være noget for andre, fordi han har udvalgt mig og lagt sin Ånd i mig
“Herrens Ånd kom over mig, fordi han har udvalgt mig.
Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige. Forkynde frihed for de fangne, give nyt lys til de blinde, og rejse dem op, som er trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham”
Lukas kapitel 4 vers 18-199a (Bibelen på Hverdagsdansk)
Sæt din lid til Jesus, for Han er det værd!
Af Lene Fogtmann