Hvorfor skal vi stemme på dig Marianne?

Marianne Karlsmose er en af de mange politikere, som stiller op til kommune og region. De sidste fire år har hun kæmpet for nogle af de værdier, som er svære at snakke om.

Marianne Karlsmose fik en plads i regionssalen, selv om valgnatten var en gyser.

– Der er fundamentale værdier og prioriteringer på spil ved det kommende kommune- og regionsvalg – værdier, der er helt tæt på vores hverdag.

Det mener Marianner Karlsmose, som sidder i Regionsrådet for Midtjylland.

Hun er en af de få kandidater fra KristenDemokraterne, som i 2017 opnåede valg til kommunerne og regionerne.

– Regionsvalget drukner ofte i kommunalvalg på trods af, at sundhedspolitik har høj prioritet hos vælgerne. Det undrer mig, fordi vi netop møder sundhedsvæsenet, når vi selv eller vores pårørende er mest sårbare, siger Marianne Karlsmose og tilføjer noget, der er vigtig for hende og KD:

– Det er så afgørende, hvilket menneskesyn og hvilke værdier, der præger beslutningerne og kommunikationen med mennesker – ikke mindst, når det handler om liv og død.
Der går hurtigt regneark-tænkning i beslutningerne, hvor tal og penge styrer. Der er brug for politikere, der har udgangspunkt i, at vi har værdi som mennesker fra undfangelse til død. Det gælder om, at vi ser det hele menneske – uanset om det er fysiske eller psykiske lidelser, som vi kæmper med. Og at mennesket omfatter både krop, sjæl og ånd.
Vi har fx i region Midtjylland arbejdet meget med, hvordan vi bliver bedre til at tale om døden, forklarer Marianne.

Nytter det noget?

– Hvad har vælgerne ellers fået ud af, at du kom med i Regionsrådet for Midtjylland ved det seneste valg for fire år siden?

– På min første arbejdsdag d. 1.1. 2018 stillede jeg forslag om et børne- og ungehospice i Midtjylland. Indtil da var der kun 4 pladser på Lukashuset i København. Nu har vi et børne- og ungehospice (Strandbakkehuset i Rønde), som er bygget og taget i brug, så det er et meget konkret resultat til gavn for børn og familier i en ufattelig svær situation.Jeg har desuden taget fat i rigsrevisionens kritik af regionernes indsats på det palliative område i den sidste del af livet. Det er lykkedes at få en ny samarbejdsaftale mellem region Midtjylland og de 19 kommuner, som væsentligt styrker denne indsats og at få sat penge på budget 2022 til at føre det ud i livet.
Jeg sidder selv i bestyrelsen på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande, og jeg er meget optaget af, at mennesker skal have mulighed for at dø hjemme eller på hospice, hvis de ønsker det.

Et foster er et barn

– Så hospice og palliativ behandling er en mærkesag for dig. Hvad med abort?


Artiklen fortsætter efter annoncen:– På mit initiativ har vi i regionen taget fat i abortrådgivningen, som er regionernes ansvar.
Det har været meget vanskeligt og intenst at tale om i regionsrådet, men det er lykkedes at komme igennem med en stor undersøgelse af kvaliteten på området og en beslutning om, at kendskabet skal øges til, hvilke rettigheder kvinder har for at få rådgivning om alternativer til abort og om indgrebets konsekvenser.
Også her er der mange tabuer, fordi nogen har interesse i at undertrykke, at et foster er et ufødt barn og derfor helst ikke vil tale om det. Men vi ser, at mange kvinder, der har fået abort, kæmper med store psykiske følgevirkninger, og det hjælper ikke, at vi ifølge nogen ikke må tale om dette.

De psykisk syge

Marianne har også involveret sig i psykiatriområdet.

– Her er det i høj grad også menneskesyn, som det handler om. Vi har langt fra ligeværdighed i behandlingen af fysiske og psykiske sygdomme.
Det er blevet bedre i regionen i de sidste fire år, men det er stadig en stor opgave.
Der er mange fordomme om mennesker med psykisk sygdom, og det er mindre prestigefyldt at arbejde i psykiatrien.
Vi skal have langt bedre alternativer til medicin, der ofte har mange negative bivirkninger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nytter det med KD?

– KD stiller også op i en række kommuner og til de andre regionsråd. Mange steder er der ikke store chancer for, at KDs kandidater kommer ind. Er det værd at stemme på dem? Er det ikke bedre at finde en kandidat i de andre partier?

– Nu ved vi jo ikke, hvordan det går, før stemmerne er talt op. Der er ingen spærregrænse ved valget d. 16.11. Hvis Kristendemokraterne får et valg på niveau med folketingsvalget 2019, så kommer vi ind i flere kommuner og flere regionsråd. Netop ved kommunal- og regionsvalget kan der laves valgforbund, som øger chancen for at blive valgt. Jeg kom selv i regionsrådet sidste gang i kraft af vores valgforbund med de Konservative, så det åbner nye muligheder.

En gyser for Marianne

Det var i øvrigt en gyser sidste gang, da Mariannes eget valgsted i Tarm havde problemer med at indrapportere, og derfor kom resultatet fra Tarm først ind kl. 4 om natten, og først der var det sikkert, at KD kom i regionsrådet.

– Jeg havde nået at få beskeder fra flere, der takkede for min indsats og beklagede, at jeg ikke blev valgt. Det var dejligt at sende dem en besked om morgenen, at de tog fejl.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvorfor stemme på KD?

– Når man hører fra KD, handler det som regel om de samme politiske emner, som de andre partier er optaget af. Hvorfor skal kristne stemme på partiet, hvis det blot handler om at være et borgerligt midterparti ligesom de Radikale?

– Der skal selvfølgelig være plads til, at vi som kristne kan stemme på forskellige partier. Det er ikke vores stemmeafgivning, der frelser. Det kan alene Jesus. Men det gør en forskel, at de kristne værdier prioriteres og sættes på dagsordenen. Det kristne menneskesyn sætter fri fra den perfektheds-kultur, som presser så mange – ikke mindst unge. Hvor er der brug for det! Det kristne menneskesyn gør en afgørende forskel i måden vi ser, hører og anerkender hinanden på.

Rådgivning til alle

– Jeg kan af et ærligt hjerte sige, at abortrådgivning alene er kommet på dagsordenen i region Midt, fordi jeg har sat det på dagsordenen. Det kan enhver afprøve ved at se video fra vores regionsmøder. Det har været svært, men vigtigt, og vi er på vej, men langt fra i mål.
Jeg ønsker at sikre rådgivning for alle kvinder, der overvejer abort, og at skabe stærke alternativer, så vi får markant nedbragt aborttallet.
Min erfaring er, at du kan nå langt, også selv om du er alene i et byråd eller regionsråd. Med klare værdier, ordentlighed, gode argumenter og gode relationer. Og en samarbejdsånd, hvor vi som partier lytter til, hvad der er vigtigst for det enkelte parti fx i en budgetaftale. Det åbner mulighed for at præge tingene – også på de emner, som kun tages op, hvis en kristendemokrat gør det.

Familien

– Hvordan er din dagligdag? Er du lønnet, eller har du et job ved siden af, som du skal leve af?

– Efter 16 år som gymnasielærer valgte jeg i sommeren 2020 at sige op for at have mere ro på, tid til familien og det politiske arbejde i regionen.
Jeg er siden begyndt at læse til socialrådgiver på deltid, og er netop begyndt på et vikariat som underviser på 35 % som supplement til det politiske arbejde – både økonomisk, men især fordi jeg savner at undervise og have kollegaer på en anden måde end i politik.

– Hvad betyder det for familielivet at være en offentlig person?

– Min yngste søn går i 8. klasse, og han har måttet høre en del om sin mor, der er på mange plakater lige omkring hans skole, men han tager det pænt. Min ældre søn arbejder på soldaterhjem i Varde, hvor hans farmor og farfar har været ledere i en del år, så det hører han mere om. Det hjælper, at mine sønner ikke hedder Karlsmose, for så knyttes de sjældnere op på, hvad jeg laver og mener.

En forstående mand

Politik er en stor tidsrøver, hvis du vil gøre en forskel. Ikke mindst fordi jeg er eneste regionsrådsmedlem og bor i et hjørne af en stor region, der strækker sig fra Hvide Sande til Lemvig til Grenå og ned til Hedenstedområdet.
Der går meget tid på kørsel, telefonsamtaler, forberedelse til møder, selve møderne, besøg rundt om og synlighed i medierne og på de sociale medier. Det er meningsfyldt og vigtigt, men det kræver en meget forstående mand, hvad jeg er heldig at have.
Jeg er vokset op med, at hvis du vil ændre noget, så må du starte med dig selv. Der er stadig meget, som jeg gerne vil forandre, og jeg håber, at jeg kan få lov at fortsætte med at sidde med ved forhandlingsbordet i region Midtjylland, men nu må vi se, hvad fremtiden byder på.