Bibelselskabet vil have ambassadører

Flere skal lære Biblen at kende. F.eks. ny-oversættelsen Den Nye Aftale. Derfor har Bibelselskabet oprettet et ”ambassadørkorps” i Helsingør Stift, en idé, som måske skal kopieres på landsplan.
– Kendskabet til Bibelselskabet, dets publikationer og anden virksomhed er vital både for landets kirker, menigheder, kirkelige organisationer og for selskabet, siger Hans Arne Jensen, som er formand for Stiftsudvalget i Helsingør Stift.
Men i Helsingør Stift bor der næsten en million mennesker, og Stiftsudvalget består af 2 præster og 3 lægmænd med en travl hverdag. De har ikke tid til at løse de mange opgaver, de gerne vil: F.eks. at oplyse om Bibelselskabs udgivelser, lave udstillinger om Bibelen og gennemføre bibelsøndage i kirkerne, hvor der sættes fokus på Bibelen på en sjov og anderledes måde.
Derfor vil man nu udnævne 15-20 ambassadører fra forskellige folkekirker i Helsingør Stift og mindst en repræsentant fra hver af de frikirker, der er med i Bibelselskabets repræsentantskab, som Apostolsk Kirke, Frelsens Hær og Pinsekirken.
Der er nu 12 ”ambassadører”, men man mangler ambassadører fra frikirkerne.
En ambassadørs opgave er først og fremmest at medvirke til, at Bibelen og dens budskab bliver en naturlig del af kirkers og menigheders liv samt at arbejde lokalt med børne- og ungdomsorganisationer.
Ambassadørerne skal også give tilbagemeldinger til Bibelselskabet og Stiftsudvalget, så de ønsker og behov, de møder, kan videreformidles.
Forsøget løber i 2 år.
Kim/Henri.