Folkekirken for fremtiden

Unitas har igen frygtløst vovet pelsen med en smal kirke-politisk debatbog, denne gang forfattet af Mogens S. Mogensen, der sætter fokus på folkekirkens forhold til de frie kirkelige organisationer og omvendt.Bogen giver også et historisk rids af dette vigtige samspil og samarbejde og påpeger, at det gennem de seneste år er kommet under pres på grund af de folkelige organisationers dalende tilslutning.

Problemstillingen

Der ligger en egen dynamik i, at organisationerne (med deres specifikke styrker og svagheder) arbejder ved siden af og i forlængelse af folkekirken – men også en problematik i, at de kan risikere „at forsvinde under horisonten for den menighed, der naturligvis dybest set er forpligtet på dem“ (biskop Niels Henrik Arendt i bogens forord).
Bogen opstiller bl.a. syv mulige relationer mellem sogne-menighederne og organisationerne og skitserer fordele og ulemper ved dem: isolations-, arbejdsdelings-, konsulent-, kontrakt-, råds-, projekt- og integrationsmodellen. I sidstnævnte model er organisationerne fuldt ud integreret i folkekirken; dette er udviklingen i Den Svenske Kirke, men som ikke synes at nyde større opbakning herhjemme.

Udfordringen inden for folkekirken

Folkekirkens fremtid ligger i samarbejdet og ligeværdigheden med organisationerne – snarere end i symbiosen med dem.
„Udfordringen er at sikre hensigtsmæssige koblinger mellem de frie kirkelige organisationer og den officielle folkekirke“, som det udtrykkes hos én af de 36 kirkelige repræsentanter, Mogens Mogensen har interviewet i forbindelse med arbejdet på bogen (s. 48).
Set i dét perspektiv er bogen en velkommen startpakke og igangsætter. En vel-assorteret litteraturliste afslutter bogen.

Mogens S. Mogensen:
Den danske model
– Samspil mellem sognemenighederne og de frie kirkelige organisationer i folkekirken
102 sider
178 kr.
Unitas