Asylbørn med i lysgudstjeneste

Københavns Domkirke holder lysgudstjeneste 11. december med afviste irakiske asylbørn.Tirsdag den 11. december kl. 17 holdes en lysgudstjeneste i Københavns Domkirke med irakiske asylansøgere. Biskop Erik Norman Svendsen prædiker, og gudstjenesten indledes med en lysprocession, hvor lysene bæres op ad kirkegulvet af irakiske asylbørn fra Sandholm og Avnstrup.
Biskop Erik Norman Svendsen rettede før valget en appel til politikerne om at påtage sig et medmenneskeligt ansvar for de afviste irakiske asylansøgere.
– De er vores særlige ansvar i en verden med millioner af flygtninge og asylansøgere, siger Norman Svendsen.
En række kirker i Københavns Stift holder på skift gudstjeneste på engelsk for asylansøgere, og herigennem har flere præster og lægfolk i menighederne kontakt til en del af de irakiske asylansøgere.
Gudstjenesterne holdes normalt hver anden søndag eftermiddag, og efter gudstjenesterne er der tid til at snakke sammen over en kop kaffe, før asylansøgerne tager tilbage til asylcentrene, hvor de bor.
Alle er velkomne til lysgudstjenesten i Københavns Domkirke tirsdag den 11. december kl. 17, hvor også indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, der i slutningen af oktober var på besøg i Irak, deltager.
– Dahl