Nehemias’ bymur fundet

Bekræfter Bibelens historiske troværdighed.JERUSALEM – Den forsvars-mur, som Nehemias ifølge Bibelen lod opføre, er nu med stor sikkerhed fundet.

Fundne genstande fra den persiske tid bekræfter, at muren er fra Nehemias’ tid, ca. 500 f. Kristus.

Opdagelsen af muren skete i området mellem Tempelpladsen og Oliebjerget, da arkæologer forsøgte at redde et tårn fra Kong Davids tid, der var ved at styrte sammen.
Muren ligger uden for Jerusalems nuværende bymur. Den op til tre meter brede gamle mur er nu dateret til at være ca. 2500 gammel.
Nehemias ankom netop ca. 495 f. Kr. til Jerusalem for at genopbygge Jerusalems mur.
Jøderne var bortført til Babylon 586 f. Kr., og babylonerne ødelagde Jerusalem, som derefter lå ubeskyttet hen.
Men 516 f. Kr. overtog perserne med kong Kyros magten efter det nybabyloniske verdensrige, og jøden Nehemias, som tjente ved kong Artaxerxes hof i Susa, fik overraskende lov at genopbygge Jerusalem med den persiske konges hjælp.
Nehemias blev udnævnt til statholder, og i Nehemias’ Bog i Gamle Testamente kan man læse den spændende beretning om, hvordan Nehemias’ folk – med våben i den ene hånd – fik genopbygget muren om byen på kun 52 dage, så byen kunne forsvares imod de fjendtlige stammer.
Nu er denne mur formentlig fundet, og det er et af de rigeste fund, der er gjort, siger den kvindelige arkæolog Eilat Mazar. Hun leder Institute of Archaeology ved Shalem Center i Jerusalem, som siden 2005 har udgravet stedet og fundet bl.a. pilespidser og potteskår.
Fundet bekræftiger teorien om, at de tårne, der er fundet her, stammer fra Kong Davids palads fra ca. 1000 f. Kr.
Tidligere daterede man stedet til det hasmoneanske kongerige, kun 142-37 f. Kr.
– Dette er en stor overraskelse, siger Mazar. Mange mente, at Nehemias’ mur slet ikke havde eksisteret.
Ephraim Stern, professor emeritus i arkæologi ved Hebrew University og formand for den israelske stats arkæologiske råd, bekræfter, at materialet er fra den persiske periode – Nehemias periode.
Henri.