Bibelatlas med bibelkritik

Når man som bibellæser blader Bibelselskabets nyudgivne bibelatlas igennem, kan man glæde sig over 86 kort og skemaer om geografi, historie, bibelhistorie og Jerusalems topografi.Men hvis man ved lidt om de diskussioner, der foregår om Bibelens historiske troværdighed, kan man ved at læse billed-teksterne hurtigt forvisse sig om, at den teologiske professor John Strange ikke har den store tillid til Bibelens oplysninger.
En tidstavle påstår f.eks., at ældre stenalder begynder 1.8 mio. år f.Kr., selv om Bibelen som bekendt kun ser ud til at tale om mennesker ca. 6-8.000 år tilbage. Der findes ikke sikre fund fra mennesker mere end højst 10.000 år tilbage. Resten er bare teorier. Den bibelkritiske evolutionsteori er aldrig bevist og erstattes forhåbentlig snart af en mere troværdig teori. Hvorfor nøjes vores officielle fælles bibelselskab i Danmark ikke med at fortælle om samme periode, som Bibelen fortæller om – i et bibelatlas?
Senere kommer der en bemærkning om, at den bibelske periode kun dækker en periode fra ca. 1200 f.Kr. Det er jo direkte forkert. Mange begivenheder ligger flere tusinde år før – fangeskabet i Egypten, Abraham, Babelstårnet, Noas Ark og Edens Have. Altsammen ligger før 1200 f.Kr., hvor nogle – bibelkritiske – mener, at israelitterne kom til Kanaans land, selv om Bibelen selv oplyser, at de kom tidligere – og nye opdagelser tyder på, at de faktisk var der flere århundreder før. Bogen indeholder da også kort, der f.eks. viser, hvor Noas efterfølgere spredte sig, så den bemærkning er jo lidt selvmodsigende.
Der findes andre små kritiske bemærkninger, som skæmmer bogen og gør, at man må se sig om efter andre fremstillinger.
Det er trist, når dette bibelatlas netop er ”beregnet på teologistuderende og præster”, som således forgiftes med tvivl uden grund.
Modsat hvad den slags kritiske fremstillinger får os til at tro, så er Bibelen faktisk den største og mest omfattende kilde, vi har til oldtiden. Og langt den mest troværdige. Hvorfor ikke være stolte over det? Gang på gang bekræftes de oplysninger, som kritikere tidligere har betvivlet i deres hovmodige bedreviden.

Bibelatlas v. John Strange
Bibelselskabet • 72 sider + dvd med kort • 249 kr.