Bønnebog for børn

Bønner for børn indeholder ikke kun bønner, der er formuleret sådan, at børn selv kan bede dem, men også bønner, forældre kan bede for deres børn.Så bogen er ikke kun for børn, men også for deres forældre, som i øvrigt kan bede mange af bogens bønner sammen med børnene. Det er både nye og gamle, ”frie” bønner, bønner, der er hentet i Bibelen, bl.a. – selvfølgelig – Fadervor, og bønner, der er vers fra Salmebogen.
Bønnerne er inddelt efter emne og samlet i ti kapitler, hvilket er med til at gøre den let at bruge. Og brugt bliver den forhåbentlig.
NJV

Niels Roesgaard
Mose (red.):
Bønner for børn
94 sider • 148 kr.
Unitas