Andagtsbog for 6-9-årige

Endnu en børneandagtsbog er på markedet. Gennem 366 andagter fører 12 skribenter og skribentpar småbørn gennem centrale temaer i kristentroen.Det sker gennem daglige bibelvers, korte fortællinger, spørgsmål til eftertanker og bønner i tilknytning til teksten. Derudover finder man bagest i bogen en aften- og en morgenbøn til hver af ugens 7 dage. Desuden er der en oversigt over de 18 emner, der berøres rundt omkring i andagtsbogen. Blandt emnerne kan nævnes: dåb, Guds løfter, Guds væsen, tro, synd og tilgivelse, Helligånden, næstekærlighed, mission.
Skribenterne er forældre, pædagoger, lærere, medarbejdere i søndagsskoler eller børnebibelklubber. De er alle sammen glade for at fortælle børn om Jesus og vise dem vejen ind i en personlig tro. De er vant til at bruge deres fantasi og kreativitet på at formidle Bibelens budskab til børn, så de ved, hvem Gud er, hvad Jesus har gjort for dem, og hvem vi er i forhold til Gud. Det er således en andagtsbog, der skal hjælpe børnene til tidligt at få øjnene op for forholdet mellem „mig og Gud“ og den glæde, det kan give.
Bogen henvender sig ifølge bagsiden til børn i alderen 4-9 år, et ret stort spænd omkring børns udvikling og intellekt, og jeg fornemmer da også, at andagtsbogen sætter sig mellem to stole. Hvis man vil henvende sig til de yngste i gruppen, bliver det for barnligt for de ældste i gruppen, og hvis man vil henvende sig til de ældste i gruppen, går det hen over hovedet på de yngste. Det er et dilemma, og det dilemma formår bogen ikke at klare. Jeg finder, at bogen først og fremmest retter sig til børn mellem 6 og 9 år. De vil i hvert fald få størst udbytte af den.

Kirsti Madvig Marker (red.):
Mig & Gud
412 sider
299,95 kr.
Lohse