Debat

Grund til at give

Så blev det den tid på året, hvor girokort fra kristne organisationer væltede ind af brevsprækken med opfordring til at støtte ”Guds rige arbejde”.
Før i tiden irriterede jeg mig en del over det – især hvis det var en organisation, der hvert år oparbejdede et kanonunderskud og satsede på at blive reddet på målstregen.
Nu er jeg imidlertid begyndt at tænke lidt anderledes om det. Måske er det, fordi jeg lige har læst en bog om, hvordan kristne forfølges på det groveste over hele verden. Så bliver man nærmest lidt flov over, hvor godt man har det, og begynder at tænke på, hvad man bruger penge på, og hvad man lige så godt kunne undvære.
En falske rødvin mindre om ugen?
Det er måske en besparelse på 30-50 kr. om ugen. For det beløb kan man sende en bibel til mange af de lande, hvor kristne lider. 52 uger i året det giver så 52 bibler til medkristne, der ellers måtte undvære. Tankevækkende, ikke sandt?
Eller tænk stort. Snakker I om at få nyt køkken? Hvad vil det koste? 40-50.000? Er der egentlig noget galt med jeres gamle køkken? Hvis et nyt køkken nu kostede bare 27.000, så kunne I for de samme penge sende 20 fattige, kristne piger i Pakistan på syskole et helt år, så de bliver i stand til at forsørge sig selv. Alternativet er som regel, at de bliver ansat som hushjælp i muslimske hjem til dårlig betaling og dårlig behandling og ofte ligefrem bliver misbrugt seksuelt.
Eller skal I have ny bil? Hvad så med at købe en mindre model eller en ældre? Eksemplerne står i kø. Det er i virkeligheden ufatteligt nemt for mange af os her i Danmark at spare tusindvis af kroner, og de penge kan gøre utroligt stor gavn for vores medkristne i de fattige lande.
Er det bare at købe sig fra sin dårlige samvittighed? Muligvis, men det tror jeg ærligt talt, de mennesker, vi hjælper, er bedøvende ligeglade med. De er lykkelige, hvis bare de får lov at leve halvt så godt som os.
Helge Hoffmann
Ørslevklostervej 76
7840 Højslev

For meget hysteri
om global klimaopvarmning?

Sund skepsis er naturligvis en udmærket ting, men det er alligevel med stor undren, at jeg læser adskillige spalter med kritik af de gængse teorier om den globale opvarmning i Udfordringen uge 1.
Artiklens grundlæggende budskab er, at der er for meget hysteri om global klimaopvarmning og indeholder bl.a. et retorisk spørgsmål; “mon ikke skræmmekampagnerne om en global klimakatastrofe er hinsides al sund fornuft?”
Naturligvis vil al tale om fremtiden jo være hypoteser, og dommedagsprofetier er der da også rigeligt af i denne sag – se blot Al Gores skræmmebilleder i en ellers udmærket film “en ubekvem sandhed”.
Selve tesen om den globale opvarmning som menneskeskabt er dog ualmindeligt stærkt bakket op af videnskabsfolk i hele verden – bl.a. FN’s ekspertgruppe støtter teorien.
Teorien om solaktivitet som årsag til opvarmningen er ikke nyligt opstået – den blev jeg sågar undervist i, da jeg gik i gymnasiet. Idéen er bl.a. blevet gjort kendt af kontroversielle politolog Bjørn Lomborg.
Solen har så afgjort betydning for klodens temperatur, men jeg mener ikke, at den kan fratage mennesket et stort ansvar for den globale opvarmning. (Se evt. DMI’s hjemmeside for mere information m. alle dataene.)
Generelt mener jeg, at flere af disse konspirationsteorier bygger på en anakronistisk tanke om, at jorden er stor nok til, at den ikke ændrer sig spor, uagtet vores større og større forbrug og eksplosive befolkningstilvækst.
Artiklen i Udfordringen fortæller om dødstrusler mod forskere, der mener noget andet end CO2 teorien. Jeg skal ikke udelukke dette, men påpege, at uredeligheden så sandelig også foregår den anden vej. Der er eksemplet om DMI, der indrømmer at have vægtet data betænkeligt for at tækkes VK-regeringen og industrien – altså have snakket mere om sol end CO2 (Dagbladet Ingeniøren 18-10-2007). Herudover er folk i Bush-administrationen afsløret i at ændre konklusioner i klimarapporter om CO2 som kilde til global opvarmning.
Jeg mener, at vi som kirke har et stort ansvar for at forvalte naturen, så fremtiden ikke bliver som i en skrækfilm fra Hollywood. Vi må være med til at forvalte naturen hensigtsmæssigt – og især fokusere på de flere og flere mennesker, der bebor vores jord.
I øvrigt anbefaler jeg DMI’s hjemmeside www.dmi.dk der også behandler disse konspirationsteorier. Derudover er Al Gore’s film: “En ubekvem sandhed” fyldt med nyeste data og værd at se.
Jakob Fischer-Nielsen
biologilærer på
Lukas-skolen i Vejle

En forståelig bibel, men…

”En bibel der er til at forstå, er tilmed blevet accepteret af den teologiske verden”.
Sådan stod der i Udfordringen, uge 1, side 5. I omtalte bibel, Bibelen på Hverdagsdansk (BHD), hedder det i Joh 1:1, at ordet ”var som Gud”, i modsætning til ”var Gud” (autoriseret). Hvordan skal det forstås? Er Jesus mon Gud, eller blot omtrent som Gud?
I Joh 8:58 siger Jesus: ”Jeg har været til længe før Abraham”(BHD). Det er jo letforståeligt, men sandheden om Jesus er tilsløret. Guds modstander – en skabning – kunne have sagt det samme. Ordret står der nogenlunde sådan: ”Før Abraham blev til, jeg er”. Jesus er ikke blot fra evighed af, men lig den Gud, der sendte Moses til Ægypten og kaldte sig med navnet ”Jeg er”. ”Moderne sprogvidenskabelige oversættelsesprincipper” har ikke fremhævet skriftstedets egentlige betydning – snarere tværtimod.
Hermed ingen generalisering af BHD-oversættelsen. Men ved at sætte forståelighed i fokus kommer man let til at fjerne Ordets skarphed og sandhed. Og hvem kan i øvrigt gøre Bibelen letforståelig og samtidig sandfærdig, når Gud med vilje og forsæt har skjult det for de vise og åbenbaret det for de umyndige?
Ole Sørensen
Elmevej 10
6880 Tarm

Bedre sent end aldrig,
Uffe Ellemann

Uffe Ellemann Jensen – han skulle have taget affære noget før, mener læseren.

Sådan kunne man uvilkårligt tænke om Uffe Ellemanns (UE) pludselige voldsomme krav om ”tilbundsgående undersøgelse” af Blekingegade-bandens aktivitet.
Men hvorfor sprang den indflydelsesrige Uffe Ellemann ikke op af æsken dengang? At de røvede penge dukkede op i Paris på vej til Palæstinensernes Befrielsesfront (PFLP), skulle da ellers nok kunne påkalde en dansk ministers opmærksomhed. Men da forblev han i sit lune hi.
Fakta var vel, at Uffe Ellemann fandt det tryggere at hygge sig med andre EU-topfolk end at gå ind i en reel kamp mod islams terror, som PFLP var og er en del af – så hellere stikke halen mellem benene og lade dem rende med pengene.
Ansvarshavende ved det kendte tyske blad DIE WELT skrev for et års tid siden om Europa: Dit navn er kujon!
Uffe Ellemann var en af de meget højttalende EU-topfolk. Han svigtede kampen i Blekingegade-sagen – måske støttet af EU, som de sidste 35 år har svigtet sine befolkninger i kampen ”for vore værdier”, som vore statsministre og andre i den politiske elite taler så flittigt om.
De svigtede alle, da serberne kæmpede ”for vore værdier” i Bosnien og i Kosovo, og NATO i 1999 djævelsk sønderbombede Serbien på grundlag af kosovo-muslimernes taqya (løgn). Serberne kæmpede som mange gange tidligere i århundrederne forud for deres og vore værdier; men vi faldt dem i ryggen og deltog flittigt ”uden at ryste på hånden” i ødelæggelsen af vore tros-brødres land og kultur. Vore efterfølgende såkaldte fredsbevarende styrker i FN-regi så passive til, medens muslimerne plyndrede og sprængte eller nedbrændte vore tros-brødres ældgamle helligdomme i hundredvis til grunden. Hvor var U.E.’s nidkærhed dengang?
Selvfølgelig skal Blekinge-sagen undersøges til bunds; men det lyder hult, når Uffe Ellemann optræder nidkært uden samtidig at bekende egne synder og derved bidrage til sagens opklaring.
Jørgen D. Grønbæk
Holstebrovej 65
7800 Skive

Hvad med
advarslen?

Kommentar til ”Prædiken” 5. dec. 07 ved sognepræst Carsten Haugaard Nielsen:
Jeg kan sige ”Amen” til præstens positive budskab, blot savner jeg sidste del af teksten, advarslen: der var 5 (halvdelen), som ikke var rede og blev udelukket. Matt kap. 25 er alvorlig tale til os og advarer ligesom Matt 7.13-14 om to veje og to endemål for mennesker. Det er nu, vi skal vælge. Spørgsmål: Kan man gå fortabt, når man er både døbt og konfirmeret?
Levi Randrup
Ejbydalsvej 257
2600 Glostrup

Alkohol væk fra nattelivet

Efter det hidtil sidste knivdrab i København, synes der nu at rejses et folkekrav mod knive i nattelivet.
Et sådant kan jeg uforbeholden støtte, men problemet løses først til bunds, når alkohol kommer væk fra nattelivet.
Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenaa

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.


Artiklen fortsætter efter annoncen: