Film: Langt ind i stilheden

Endelig kom den på dvd: Den store stilhed – filmen, som er kaldt „usædvanligt smuk“ og „et ubetvivleligt kunstværk“, og som blev en sensationelt stor biografsucces i bl.a. Tyskland og Frankrig.Det er en sensation, at en næsten tre timer lang dokumentarfilm om, hvordan munke lever, kan blive en succes i biograferne. Måske kan det sige noget om det dybe behov, mennesker har for at stå af ræset og søge stilhed. Det er i det mindste noget af det, man kan opleve ved at se filmen. Hvis man lader sig opsluge af dens univers, bliver man virkelig trukket ned i tempo og ind i en verden, hvor stilheden stort set kun brydes af munkenes sang og oplæsning og af naturens egne lyde: fuglesangen, regndråberne, blæsten. Det er en film, der mere end noget er kendetegnet ved dvælen ved alt det, som de fleste mennesker almindeligvis ikke opdager, fordi de har for travlt: At der kan være indhold i dagligdagens trummerum, at hverdagens trivielle gøremål kan være noget særligt – at sangen kan løfte og stilheden forfriske …
Stilheden er dér, hvor Gud findes. Munkene lever isoleret i hver deres celle, hvor tiden går med skriftstudier og bøn. De mødes kun til messe og tidebønner i klosterkirken og til fællesspisning om søndagen, hvor de om eftermiddagen har lov til sammen at gå uden for klostret og endda snakke med hinanden!
Klostret ligger i nærheden af Grenoble i Frankrig, hvor det blev oprettet i 1084 af benediktinermunken Bruno af Köln. Klostrets beliggenhed i den isolerede bjergdal Chartreuse har givet både klostret og munkeordenen navn – på dansk: karteuserordenen. Ordenen regnes for en af de mest asketiske og adskiller sig fra benediktinerordenen ved en endnu strengere disciplin og isolation.
Undervejs gennem filmen brydes billederne af med forskellige – bl.a. bibelske – tekster, der vises flere gange. En af dem er Luk 14,33 om „at give afkald på alt sit eget“. At der virkelig er tale om alt, og hvor gennemgribende og dybtgående det er, illustrerer filmen til fulde.
At se filmen fra denne asketiske ordens hovedkloster er en speciel oplevelse. Vi følger nok munkene gennem et helt år – fra vinter til vinter -, men sammenlignet med andre biograffilm sker der meget lidt i Den store stilhed. Så utroligt er det, at en film med så lidt handling kan sætte så dybe spor – og blive en succes. Karteusermunkene på film har altså opnået noget lignende som de syngende benediktinermunke fra Santo Domingo de Silos.
NJV

Den store stilhed (Der grosse Stille)
2 timer 44 min. • 149 kr.
Kirkebutik.dk-pris: 135 kr