Vedkommende sorg-bog

Forlaget har tidligere udgivet sorg-bøger af den svenske sygehuspræst Lars Björklund, og også denne skal være velkommen.Sorgen møder os kollektivt, og den møder os privat. Forfatteren peger på, at det ikke nødvendigvis er svar, folk i situationen spørger efter – det er nærvær.

At mødes midt i det håbløse

Derfor handler bogen „om at have mod til at møde det, som føles umuligt, at turde blive i det uden at tvivle. Når vi mødes midt i det håbløse, kan håbet fødes og fremtiden blive til. I dette møde findes der i udgangspunktet ingen interesse for fremtiden. Nuet er det eneste rum, vi har fælles – et rum uden fortid og fremtid. I samme øjeblik bliver nuet et fødested, hvor alt bliver muligt“ (s. 8-9).

– Og komme overens
med afmagten

Det mod til at gøre ingenting, der tales om i bogens titel, er forbundet med at være lyttende og være til stede hos den sorg-ramte uden at sætte forventninger eller krav op i situationen. Om at komme overens med afmagten. En art elementær omsorg, kunne man måske kalde det. Det er ikke en lærebog, det er derimod Lars Björklunds egne arbejds-møder med sorgen og afmagten, der er bogens basis.
De små kapitler om emner som trøst, tavshed, glemsel, nåde, mening og forsoning suppleres fint af forfatterens små, stille, indfølte digte.

Lars Björklund:
Mod til at gøre ingenting – mødet midt i det håbløse
109 sider 158 kr.
Unitas