I nærkamp med Gud

Det er umagen værd at studere Jobs Bog. Hjælp til det gives i ”Storm og stilhed”.Storm og stilhed er skrevet af den engelske præst og forfatter Christopher Ash og handler om Jobs skæbne både under hans medgang og under hans lidelse.De 42 kapitler i Jobs Bog er formentlig ikke dem, bibellæsere beskæftiger sig mest med.
Beretningerne om Jobs prøvelser er meget strenge og dystre – og uforståelige: Hvorfor tillod Herren, at hans retskafne, retsindige og gudfrygtige tjener blev prøvet så forfærdeligt?

Omkring lidelsens problem

Job klarede den første prøvelse, der ødelagde hans økonomi og velstand, og hvor alle hans 10 børn døde, og den anden, hvor sygdommen ramte ham så hårdt.
Hans ærefrygt for Gud var stadig intakt, og han udtalte de ord, som mange kristne ofte siden har prøvet at sige og efterleve i lignende situationer: “Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet.“
Mens han sad i askedyngen og skrabede sine sår, sagde hans kone til ham: “Holder du stadig fast ved din retsindighed? Forband Gud, og dø!“ Men Job sagde til hende: “Du taler som en kvinde uden forstand! Tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage imod det onde.“ Ud over Jobs kone prøver også hans tre „venner“ at tale Job til rette.
Af de 42 kapitler i Jobs bog fylder 15 kapitlers taler godt op.
Når man har læst dem til ende, får man uvægerlig den tanke, at gode venners (velmenende?) råd og vejledning ikke altid er positive eller til hjælp.
Vennerne bebrejder Job hans udtalelser om, at han altid har Gud i sine tanker. At han altid har haft Ham for øje og aldrig har sagt et syndigt ord, selv om han ikke til fulde forstod, hvorfor Herren svigtede ham og lod ham lide.
Vennerne mener, at når Gud straffer og tugter Job så hårdt, er det pga. synd og ondskab i hans liv! Tankegangen er kendt hos os alle – også de tanker, der kan udledes heraf: Når vi opfører os „ordentligt“, fortjener vi Guds velvilje og nåde.
Som også Ash påviser, så er der mange falske og selviske kristne, der har travlt med deres medmenneskers fejltrin, og som i deres selvglæde og „kærlighed“ dømmer andre.
Forfatteren fremhæver i bogen de tre venners store fejl i deres bestræbelser med at påstå, at Job bliver straffet for et syndigt liv.
De føjer hermed blot en ekstra ubarmhjertig byrde til hans sorg. Så lad os befri os fra deres tankegang, siger han. De har jo ingen medfølelse, er ikke ærlige og mangler kærlighed.
Storm og stilhed konfronterer endnu en gang skabningens spørgsmål til Skaberen: Hvorfor skal jeg gennemgå så megen lidelse, du almægtige og kærlige Gud? Det er lidelsens problem, og man føler, at Gud er skræmmende.
At frygte Herren er visdom, at holde sig fra det onde er indsigt.
Når vi ser på Jobs liv – og vort eget – er der mange spørgsmål, vi gerne ville have besvaret, uden at vore ønsker bliver opfyldt. Hvor eftertænksomme og søgende vi end er, så må vi erfare, at det ikke er op til os at forvente svar på alle dunkle spørgsmål.
Rigtig mange – også kristne – finder det vanskeligt at tro på Gud eller mister troen, fordi der er så megen lidelse i verden.

Velsignelse ved udholdenhed

Jobs historie er en beretning om ventetid og udholdenhed.
Gud ske lov og tak har Jobs bog et 42. kapitel, der klart taler både om Herrens bebrejdelser mod Bildad, Sofar og Elifaz, men også nok så meget om Guds anerkendelse og velsignelse af Job.
Jobs nye liv – og han får 140 år til det! – bliver overvældende: Hans rigdom bliver dobbelt så stor, og han får igen 10 børn. Og så dør Job, træt af dage …
Lettilgængelig eller letlæst er Jobs Bog ikke, heller ikke bogen Storm og stilhed, men begge er det umagen værd at studere. Gør det!

Christopher Ash:
Storm og stilhed
140 sider
150 kr.
Credo