Folkekirken har en mission

Folkekirkens Mission har i forståelse med landets biskopper taget initiativ til at etablere 4 årlige missionssøndage. Den første er d. 27. januar.Folkekirkens Mission tilbyder tekst- og gudstjenestevejledning til fri brug. Til søndag d. 27. januar har Harald Nielsen udarbejdet tekstvejledning. Harald Nielsen er islam-sekretær for Danmission. Folkekirkens Mission er et samarbejde mellem landets ti stifter og missionsselskaberne Areopagos, Brødremenighedens Danske Mission, Danmission, Dansk Israelsmission, Kherwara-missionen, Spedalskhedsmissionen, Dansk Etioper Mission og Sudanmissionen.
/sl