Hvad slags avis er Udfordringen?

Udfordringen har igen fået en del nye læsere. Til dem vil vi gerne sige velkommen og fortælle, hvem vi er.Udfordringen blev oprettet i de vilde 70’ere af nogle unge, som var så begejstrede for deres tro på Gud, Jesus og ikke mindst Helligånden, at de trykte en gadeavis.
For dem var det ikke nok, at man prædikede for de i forvejen troende i kirkerne. Det, de oplevede med Gud, var så godt og livsforvandlende, at andre danskere også skulle have en chance for at opleve det.
Netop i de år begyndte den såkaldte karismatiske fornyelse at ske overalt i verden i forskellige kirkeretninger. Nu var det ikke kun pinsekirkerne, der oplevede de overnaturlige nådegaver (carisma) som helbredelse, tungetale, profeti osv. – nej, selv lutheranere og katolikker opdagede, at ”Jesus lever”, som man proklamerede. Troen var ikke blot en smuk tradition, nej Jesus kunne opleves levende og relevant for vores moderne problemer. Narkomaner og alkoholikere blev hjulpet ud af deres afhængighed ved Guds kraft. Andre, med mindre synlige, men ikke mindre alvorlige problemer, fik også hjælp og en ny mening med deres liv.
Oplevelserne gav et nyt fællesskab mellem tidligere fjender, som forstod, at de alle var børn af samme Far.
Siden dengang har Udfordringen været et fælleskirkeligt blad, som skriver om og for alle kristne.
I 1986 blev månedsavisen omdannet til ugeavis med flere nyheder og en lidt bredere linje, men stadig med fokus på en levende og aktiv tro. Vores teologi er den klassiske urkristendom fra Ny Testamente, hvor der ikke trækkes fra eller lægges til. Budskabet og kraften i evangeliet får lov at stå ved magt – men i et sprog og en form, som forstås i dag.
Vi kæmper også for trosfrihed og religiøs ytringsfrihed. For en åndelig og moralsk fornyelse af Danmark. Så den etik og moral, som Jesus forkyndte, må erstatte den kolde materialisme og oplyse det gudløse mørke og den ligegyldighed, vi som folk er havnet i.

Redaktør Henri Nissen