Kommunikationen mislykkedes

Henri Nouwen forsøgte at formidle troen til moderne mennesker.Fred Bratman skulle en dag lave et interview med den kendte forfatter Henri J. M. Nouwen. Det blev starten på et langt venskab, og denne bog er frugten af det.

Henri Nouwen forsøger i ”Et liv som elsket” at formidle meningen med livet til moderne verdslige mennesker. Men bogen taler i et indforstået spirituelt sprog til de indforståede, mente journalisten Fred Bratman, som han skrev bogen til.

Henri Nouwen skriver normalt til folk, som iflg. Fred har mindst brug for at høre om det åndelige, da de er troende og dermed ”inde i tankegangen”. Fred udfordrer Nouwen til at skrive for de unge, ambitiøse, verdslige mænd og kvinder, som vandrer rundt og spekulerer over, hvad livet går ud på.
Nouwen følte også udfordringen fra folk i lokalsamfundet, som heller ikke havde nogen kirkelig baggrund, og for hvem Biblen var en fremmed og forvirrende bog, og fra sin egen familie, sagførere, læger og forretningsfolk…
Det blev til en bøn:

Tal til os om Gud

”Tal til os om den dybeste længsel i vore hjerter, om vores mange ønsker og håb, ikke om de mange strategier for overlevelse, men om tillid, ikke om de nye metoder til at dække følelsesmæssige behov, men om kærlighed.
Tal til os om et liv, der er større end vores usikre fremtidsperspektiver, og om en røst, der er dybere end massemediernes øredøvende råben op.
Tal til os om noget, der er større end os – GUD.”
Nouwen besøgte Fred i New York for at få et indblik i det liv, de levede, og som var meget forskelligt fra det liv, Nouwen selv levede på L’ Arche-fællesskabet ”Daybreak” i Toronto. Han oplevede Fred og hans venners fortravlede hverdag.
Bogen er skrevet som et brev til Fred – som et personligt brev til en kær ven, som han havde lært at kende og holde af som en medrejsende i hans søgen efter lys og sandhed.

Forkert målgruppe

Men da bogen var færdig og Fred fik manuskriptet til gennemlæsning, havde Nouwen IKKE ramt ind til kernen af, hvad Fred havde håbet, ja, bogen var faktisk ikke meget anderledes end Nouwens tidligere bøger, mente Fred.
Han mente, at det talte mere til de ”omvendte” og ikke til verdslige mennesker.
Fred forsøgte at forklare, at det skulle have været helt nede på et mere jordnært plan. Han ville gerne have belyst spørgsmål som f.eks.: Hvem er Gud? Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hvordan kan jeg finde en mening med livet?
Nouwens snakken om at blive Guds elskede var tågesnak for Fred og hans venner.
Bagefter udgav Nouwen alligevel bogen, fordi hans trofaste læsere opfordrede ham til det. Og uden Fred ville Nouwen nok ikke have fundet de ord, som er til så stor hjælp for de troende læsere.

Fire kerneord

Til at identificere Åndens arbejde i vores liv bruger Nouwen 4 små ord som overskrifter for det åndelige liv: ”Taget”, ”velsignet”, ”brudt” og ”givet”.
Disse fire ord rummer livets kompleksitet og dets endeløse mysterium. De er nøglen til at forstå Jesus Kristus, men også vores liv, mener Nouwen.
Af Pia Hindefelt Jensen

Henri J. M. Nouwen
Et liv som elsket – At være i verden, men ikke af verden.
116 sider, 149 kr.
Scandinavia.