Ove Bartholdy død

Pastor emeritus Ove Bartholdys døde 10. januar. Sammen med sin hustru, Fritzie, var han missionær i Japan. Her blev han syg og opereret, men pensioneret som præst i 1973. I 1977 flyttede familien til Kolding, hvor han bl.a. underviste beboerne på Quo Vadis behandlingshjem. Under en gudstjeneste i Give kirke blev han helbredt for den mavelidelse, som var årsag til hans første pensionering. Lægerne erklærede ham rask, og han blev på ny sognepræst, nu i Brylle på Fyn, indtil han blev pensioneret anden gang.
Henri.