Bogtema
Bog om Muhammed-krisen

Hvordan gik det til, at Danmark blev centrum for den Muhammed-krise, som i 2006 udviklede sig til den største internationale krise i danmarkshistorien siden besættelsestiden, og som i andre dele af verden kostede mange menneskeliv?

Mogens S. Mogensen

Det spørgsmål forsøger Mogens Mogensen at besvare i en lille bog – på engelsk, så også udlændinge kan få indsigt i vort lille løjerlige land.
I bogen ”From Cartoon Crisis to Headscarf Row. Two Conflicts Changing Multi-religious Denmark” beskrives og analyseres Muhammed-konfliktens årsager, forløb og konsekvenser. Samt de politiske og religiøse gruppers respons. Desuden behandles problemet om tørklæder.
Den nyeste krise i forbindelse med efterretningstjenestens oplysninger om at have afsløret islamistiske ekstremisters planer om at dræbe en af karikaturtegnerne, aktualiserer spørgsmålet. Og Mogens Mogensen ser på, om de danske problemer vil kunne brede sig også til andre lande.
Bogens forfatter, Mogens S. Mogensen, ph.d, er konsulent i interreligiøse og interkulturelle spørgsmål og ekstern lektor på Københavns Universitet. Forud har han arbejdet 10 år som missionær i Nigeria, så han kender til spændingerne mellem kristne og muslimer. Bogen kan købes på hans hjemmeside intercultural.dk, hvor også bogens første kapitel gratis kan downloades.
Henri.