Bogtema
Fra krigsbarn til kirkeminister

I Birthe Rønn Hornbechs erindringer kan man læse om, hvordan Bibelens lære spiller sammen med ret og retfærdighed: Fra krigsbarn til folkevalgt – en danmarkshistorie erindret af Birthe Rønn Hornbech.Bogen er baseret på ti foredrag i serien ”Mands Minde”, som også blev sendt i DRs P1 i foråret 2007. Det er en spændende, velskrevet bog om, hvordan vor kirkeministers liv har formet sig ud fra en kristen opvækst.

Om ret – og svigt

BRH skriver om sin families indsats under krigen, om retsopgøret efter krigen og uretfærdigheden i at lave love med tilbagevirkende kraft for at dømme de skyldige under krigen med dødsstraf, den grundlovsstridige kommunistlov, samarbejdspolitikken og juraen i alt dette.
BRH anser de bibelske beretninger som nyttige forkundskaber til sit senere arbejde som offentlig anklager i politiet, for menneskers synd og svigt som beskrevet i Bibelen minder hende om nutidens mennesker. Hun forklarer, hvordan det har hjulpet hende til at forstå menneskets lurvethed. Fx Pilatus, som gav efter for pøbelens ønsker, men senere vaskede sine hænder – ligesom mange gør det i dag. Hun taler varmt for, at man i visse tilfælde må sige fra, selv om politikere og medier ønsker at gribe ind, for det kan undertiden stride mod Grundloven, andre love og ret og retfærdighed.
BRH fremhæver 2. Mosebog 23,7, hvor det slås fast, at man bør holde sig fra en uretfærdig sag, og at den som er uskyldig og har ret, ikke må berøves livet. Om bestikkelse i vers 8 skriver BRH: ”Bedre begrundelse kan ikke gives for, at der også i den nuværende straffelov må være en bestemmelse om bestikkelse …”

Det mere personlige

BRH lærte meget i sit barndomshjem, da hele familien deltog engageret i sognets menigheds­arbejde. Ud over at være præst var faren også hospitalspræst og tilknyttet fængslet i Vridsløse. Hun skriver om, hvordan hun fulgte med i morfarens politiske arbejde, ungdomsoprøret i 1968, livet som offentlig anklager og folkevalgt, murens fald i 1989 og den nye salmebog; hun har mange tanker om terroren, friheden, som hviler i kristendommen, og lovene.
Selv om Bibelens lære og den kristne opvækst har betydet meget for BRH, er hun aldrig i sit hjem blevet stillet spørgsmålet: ”Hvordan har du det med Jesus?” Det synes hun er for klamt. Hvis hun eller andre blev stillet det spørgsmål, ville hun mene, at der kun er et svar: ”Hvad rager det dig”!

Birthe Rønn Hornbech:
Fra krigsbarn til folkevalgt
254 sider • 299 kr.
Forlaget Vartov – DR