Ny trend: Fribørnehaver

45 friskoler er nu i gang med at oprette egne børnehaver. Det giver flere elever til skolen. Men ikke alle bryder sig om at blande skole og børnehave sammen…Friskoler har længe ønsket at starte egne børnehaver. Det giver skolen nye elever og gør de små mere trygge ved skolestart, mener Foreningen af Kristne Friskoler. Men på Bøgeballe friskole vil de gerne holde skole og børnehave adskilt.

Flere og flere fribørnehaver skyder op. Her fra Rødding Friskoles Børnehave, som blev oprettet i fredags. Rødding Friskole er en grundtvig-koldsk friskole.

Det har nemlig længe været muligt at oprette private børnehaver med egen bestyrelse. Men den ny friskolelov fra april 2007 gav friskolerne mulighed for at oprette børnehaver som en afdeling under friskolen og med samme bestyrelse som skolen. Og den mulighed har sat gang i de såkaldte Fribørnehaver:
– 45 friskoler har ønsket at starte børnehave i 2007, oplyser informationschef Maren Skotte fra Dansk Friskoleforening.

Fødekæde for friskoler

I Foreningen af Kristne Friskoler hilser man muligheden for fribørnehaver velkommen. Der er allerede to af foreningens friskoler, der har oprettet børnehaver.
– Det er Davidsskolen i Aakirkeby på Bornholm og Midtjyllands Kristne Friskole i Herning. Og der arbejdes på en børnehave hos Nordjyllands Kristne Friskole i Nørresundby, oplyser foreningens forretningsfører Anne Marie Poulsen.
– Vi er meget opmærksomme på den nye tendens. Vi er glade for muligheden, fordi vi får en god og tydelig kontakt til forældrene. For selv om de ikke absolut skal sætte deres børn i friskolen bagefter, vil mange jo gøre det.
Så det bliver en slags ”fødekæde” til friskolen?
– Ja, muligheden rækker frem i tiden, og selv om vi ikke har vanskeligt ved at få nye elever til friskolerne lige nu, ved vi jo ikke, hvordan fremtiden vil se ud.

Der er også ulemper

I de kristne friskolers anden forening, Pædagogisk Forening, har man endnu ikke taget stilling til fordele og ulemper ved fribørnehaver. Derfor kontaktede vi en af medlemsskolerne. Bøgeballe Friskole var initiativtager til en selvstændig børnehave i efteråret 2006, og her har man ikke tænkt sig at udnytte den ny friskolelov til at gøre børnehaven til en integreret del af friskolen:
– Vi er tilfredse med, at børnehave og friskole er to selvstændige enheder. Vi har bl.a. fået et større forældre-engagement. Ellers er det ofte de samme forældre, der stiller op og tager fat, når der skal laves noget praktisk, siger friskoleleder Bent Vestergaard.
– Det er også en fordel, at økonomierne er adskilte, så friskolens lærere fx ikke føler, at de arbejder for at holde en børnehave kørende.
Bent Vestergaard ser dog også en fare i adskillelsen:
– Faren er, at vi vokser fra hinanden, væk fra den fælles forståelse. Ideen om en børnehave er jo fostret af friskolens bestyrelse, og vi vil gerne se os selv som en samlet enhed.

Kirker med på vognen

Der er også oprettet selvstændige fribørnehaver i forbindelse med friskoler i bl.a. Skjern, Thisted og Haderslev. Også flere kirker melder sig på banen. Pinsekirken har en selvstændig børnehave i Esbjerg, og Syvende Dags Adventisterne har en børnehave i forbindelse med deres friskole i Vejle.
– Vi er ved at bygge nyt ved Vejlefjordsskolen. Det bliver en grundskole, hvor der også er en børnehave til 30 børn, oplyser kostskoleleder Birgitte Foster.
Den ny skole og børnehave er klar til sommer.

Stigende interesse

I Dansk Friskoleforening ser man en øget interesse for at starte fribørnehaver. I 2005 blev der startet fire fribørnehaver efter særlig tilladelse fra den lokale kommune. I 2006 voksede tallet til 17 i forbindelse med loven om private børnehaver. De endelige tal for 2007 er endnu ikke opgjort hos Dansk Friskoleforening, men tendensen er klar:
– 45 friskoler har ønsket at starte børnehave i 2007, og mange flere er på vej, spår informationschef Maren Skotte.
En af dem er Rødding Friskole i Sønderjylland, som åbnede en fribørnehave fredag d. 1. februar.
Skoleleder Jens Christiansen ser en stor fordel i, at børnehaven er en integreret del af den grundtvig-koldske friskole. På den måde smitter skolens værdier af på børnehaven:
– Børnene bliver ”set” på en anden måde end i de store institutioner. Børn med ældre søskende på skolen kender både lærere og pædagoger. Det giver en tryg start.
Og netop trygheden er i højsædet for børnehavens afdelingsleder, Charlotte Schmidt:
– Når børn møder anerkendende voksne, lærer de kunsten at bygge relationer. Det gør barnet trygt, så det kan klare stort set hvad som helst.
Der er omkring 500 frie grundskoler i Danmark. Det svarer til ca. 92.000 elever. Til sammenligning er der cirka 1700 folkeskoler i Danmark med i alt 600.000 elever.